Search
Close this search box.

Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upravitelja

20. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni

Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.

V osnutku predloga sprememb stečajne zakonodaje je predvideno, da bi se v stečajnih postopkih za upravitelja imenovala le oseba, ki še ni dopolnila 70 let. Pri tem pa ni pojasnjeno, ali se s takšno rešitvijo zasleduje kakšen poseben cilj. Le na taki podlagi je možno oceniti, ali gre za dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije zaradi starosti.

Zagovornik je v priporočilih, s katerimi se je odzval na predlog sprememb ZFPPIPP, opozoril, da dosežena starost 70 let ne more biti edino merilo za oceno, ali je nekdo še sposoben opravljati določeno delo, v konkretnem primeru delo stečajnega upravitelja. Takšna omejitev pravic na področju dela bi morala temeljiti na strokovnih argumentih in podatkih, da je prav s to rešitvijo možno doseči zastavljeni cilj in da je izbrana zakonska rešitev za to edini možen in tudi sorazmeren način. Ministrstvu za pravosodje je zato priporočil, naj predlog uvedbe starostne omejitve pri imenovanju stečajnih upraviteljev podrobneje utemelji tudi z vidika varstva pred diskriminacijo ali pa take starostne omejitve ne uvede.

V drugem priporočilu na predlog sprememb zakonodaje, povezane s stečajnimi upravitelji, je Zagovornik zapisal, da je smiselno z novelo spremeniti tudi del veljavnega zakona, v katerem je urejen odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja zaradi izgube poslovne sposobnosti.

Opozoril je, da po uveljavitvi Družinskega zakonika in prenovljenega Zakona o nepravdnem postopku odvzemi poslovne sposobnosti niso več možni. Zamenjal jih je institut postavitve pod skrbništvo. Zato je ministrstvu priporočil, naj odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja ne bo več vezan na odvzem poslovne sposobnosti, ampak na pogoj, da stečajni upravitelj ni sposoben samostojno opravljati pravnih poslov, ki so za ta poklic ključni.

Dodal je, da bi morali s spremembo ZFPPIPP zagotoviti, da se bo v vsakem primeru posebej ugotavljalo, ali gre ob postavitvi pod skrbništvo za takšne omejitve, zaradi katerih je poseg v pravico do opravljanja dela stečajnega upravitelja dopusten.

To je kratek povzetek priporočil, ki sta v celoti dostopni na naslovu: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/02/Priporocili-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Predloga-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-financnem-poslovanju-postopkih-zaradi-insolventnosti-in-prisilnem-prenehanju.pdf

Deli objavo

Ostale novice

zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024