Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upravitelja

20. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni

Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.

V osnutku predloga sprememb stečajne zakonodaje je predvideno, da bi se v stečajnih postopkih za upravitelja imenovala le oseba, ki še ni dopolnila 70 let. Pri tem pa ni pojasnjeno, ali se s takšno rešitvijo zasleduje kakšen poseben cilj. Le na taki podlagi je možno oceniti, ali gre za dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije zaradi starosti.

Zagovornik je v priporočilih, s katerimi se je odzval na predlog sprememb ZFPPIPP, opozoril, da dosežena starost 70 let ne more biti edino merilo za oceno, ali je nekdo še sposoben opravljati določeno delo, v konkretnem primeru delo stečajnega upravitelja. Takšna omejitev pravic na področju dela bi morala temeljiti na strokovnih argumentih in podatkih, da je prav s to rešitvijo možno doseči zastavljeni cilj in da je izbrana zakonska rešitev za to edini možen in tudi sorazmeren način. Ministrstvu za pravosodje je zato priporočil, naj predlog uvedbe starostne omejitve pri imenovanju stečajnih upraviteljev podrobneje utemelji tudi z vidika varstva pred diskriminacijo ali pa take starostne omejitve ne uvede.

V drugem priporočilu na predlog sprememb zakonodaje, povezane s stečajnimi upravitelji, je Zagovornik zapisal, da je smiselno z novelo spremeniti tudi del veljavnega zakona, v katerem je urejen odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja zaradi izgube poslovne sposobnosti.

Opozoril je, da po uveljavitvi Družinskega zakonika in prenovljenega Zakona o nepravdnem postopku odvzemi poslovne sposobnosti niso več možni. Zamenjal jih je institut postavitve pod skrbništvo. Zato je ministrstvu priporočil, naj odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja ne bo več vezan na odvzem poslovne sposobnosti, ampak na pogoj, da stečajni upravitelj ni sposoben samostojno opravljati pravnih poslov, ki so za ta poklic ključni.

Dodal je, da bi morali s spremembo ZFPPIPP zagotoviti, da se bo v vsakem primeru posebej ugotavljalo, ali gre ob postavitvi pod skrbništvo za takšne omejitve, zaradi katerih je poseg v pravico do opravljanja dela stečajnega upravitelja dopusten.

To je kratek povzetek priporočil, ki sta v celoti dostopni na naslovu: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/02/Priporocili-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Predloga-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-financnem-poslovanju-postopkih-zaradi-insolventnosti-in-prisilnem-prenehanju.pdf

Deli objavo

Ostale novice

Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023
Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023