Search
Close this search box.

Zagovornik ni ugotovil diskriminacije s strani ocenjevalca vožnje

26. 2. 2024

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da v tem primeru diskriminacije ni bilo. Osebni okoliščini državljanstvo in invalidnost, ki sta zavarovani po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, pa v tem primeru nista bili razlog za diskriminacijo. Zagovornik ob tem sporoča, da je slabša obravnava na podlagi katerekoli osebne okoliščine prepovedana na vseh področjih družbenega življenja. Postopek prijave diskriminacije je preprost, ukrepanje pa tudi večkrat zaleže.

Na Zagovornika se je obrnil tuj državljan, ki že ima tuje vozniško dovoljenje in ga je želel zamenjati za slovenskega. Za to bi moral opraviti praktični del vozniškega izpita, kar pa mu ni uspelo. Zatrjeval je, da glavne vožnje ni opravil zaradi diskriminacije, ki je naj bi bil deležen s strani ocenjevalca in inštruktorice vožnje zaradi tega, ker je tujec in oseba z invalidnostjo. Ocenjevalec naj bi ga ob preverbi, ali izpolnjuje vsa merila za pristop k izpitu, vprašal tudi, iz katere države prihaja, in ga nato zato obravnaval slabše. Inštruktorica pa naj bi po navodilu ocenjevalca neutemeljeno prevzela nadzor nad vozilom med glavno vožnjo, zaradi česar izpita ni opravil.

Zagovornik je po proučitvi vseh dejstev ugotovil, da prijavitelj diskriminacije praktičnega dela izpita ni naredil, ker je prekršil prometni predpis. Ugotovil je, da je inštruktorica vožnje nadzor nad vozilom prevzela zato, da bi se izognili prometni nesreči. Ugotovil je tudi, da je ocenjevalec vožnje postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za pristop k izpitu izvedel skladno s predpisi. Pri tem je sicer preverjal, ali je prijaviteljevo tuje vozniško dovoljenje veljavno, a kandidatu nato vseeno omogočil opravljanje izpita. Ko je ocenjevalec izvedel, da kandidat ne govori slovensko, pa je z njim tudi govoril v angleškem jeziku. Zagovornik je zato odločil, da diskriminacije v tem primeru ni bilo, saj prijavitelj diskriminacije ni v ničemer dokazal, da naj bi ravno zaradi svojih osebnih okoliščin padel na vozniškem izpitu, medtem ko je nasprotna stran dokumentirano izkazala, da izpita ni naredil zaradi neupoštevanja cestnoprometnih pravil.

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol, rasa ali etnično poreklo, narodnost, jezik, invalidnost, vera ali prepričanje, starost, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje, nosečnost, starševstvo in podobno, je tudi v Sloveniji prepovedana. Zakon o varstvu pred diskriminacijo jo prepoveduje na vseh področjih družbenega življenja. Vsak, ki meni, da je bil zaradi svojih osebnih okoliščin prikrajšan ali obravnavan slabše, se lahko obrne na Zagovornika načela enakosti. V Sloveniji vsak peti trdi, da je že doživel diskriminacijo, prijavijo pa jo redki, čeprav je postopek preprost in brezplačen. Na brezplačni telefonski številki 080 81 80 pri Zagovorniku nudimo tudi svetovanje tistim, ki sumijo na diskriminacijo. Opisi primerov diskriminacije so tudi na spletni strani www.zagovornik.si.

Odločba primera o neugotovljeni diskriminaciji je v anonimizirani obliki dostopna na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/02/Odlocba_Zagovornik-ni-ugotovil-diskriminacije-s-strani-ocenjevalca-voznje.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024