Search
Close this search box.

Zagovornik: Neustrezen prevod Konvencije o pravicah invalidov v slovenščino ovira uresničevanje enakih možnosti ljudi z invalidnostmi

8. 12. 2023
Simbolna fotografija oseb z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob 75-letnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic vladi priporoča, naj zagotovi izboljšan prevod Mednarodne konvencije o pravicah invalidov (MKPI). Opozarja, da je zaradi vrste napak in nedoslednosti v uradno veljavnem slovenskem prevodu oteženo razumevanje in zagotavljanje vseh pravic vsem ljudem z invalidnostmi v Sloveniji.

Slovenija se je leta 2008 z ratifikacijo Mednarodne konvencije o pravicah invalidov (MKPI) zavezala, da bo spoštovala določbe te mednarodne pogodbe. Slovenski prevod konvencije, ki je del zakona, s katerim smo konvencijo ratificirali, pa je ponekod tako zelo neustrezen, da je za pravilno razumevanje pogosto potrebna zahtevna pravna razlaga. To otežuje razumevanje pravic ljudi z invalidnostmi njim samim in tistim, ki jim morajo zagotavljati enako obravnavo in enake možnosti ali jih zavarovati pred diskriminacijo.

Na neustreznost slovenskega prevoda konvencije je leta 2018 opozoril že Odbor Organizacije združenih narodov za pravice ljudi z invalidnostmi (Odbor MKPI), ki bdi nad izvajanjem konvencije o pravicah invalidov. Priporočil je, naj se prevod ustrezno popravi, s konvencijo pa naj se uskladijo tudi zakonodaja in politike s področja človekovih pravic ljudi z invalidnostmi.

Sklepne ugotovitve odbora je Zagovornik prevedel v slovenščino in jih objavil v svojem letnem poročilu za leto 2018. Od takrat je pristojne večkrat opozoril na pomen priporočil odbora in na posamezne primere, ko je treba za enako obravnavo ljudi z invalidnostmi upoštevati besedilo izvirnika konvencije, ne pa zakon o ratifikaciji konvencije, ki vsebuje njen prevod.

Kljub priporočilom Odbora MKPI in Zagovornika pristojni doslej niso opravili podrobne analize slovenskega prevoda MKPI. Ob 75-letnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic jo je zato pripravil Zagovornik in na tej podlagi tudi predlog izboljšav prevoda, ki bo omogočil nadaljnjo strokovno razpravo, da se zagotovi ustrezen prevod. Opozoril je na 41 ključnih napak in nedoslednosti, ki so lahko odločilne pri opredelitvi obsega pravic ljudi z invalidnostmi. Odločilne pa so tudi za to, kako se razume, kdo vse so osebe z invalidnostmi.

Zagovornik svojo analizo in predlog prevoda predaja vladi in ji priporoča, naj pripravi predlog novele Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov z ustreznejšim prevodom konvencije in ga predloži v obravnavo in sprejetje poslancem državnega zbora.

To je kratek povzetek priporočila, ki je skupaj z utemeljitvami strokovne službe Zagovornika objavljeno na https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-vladi-republike-slovenije-glede-revizije-in-uveljavitve-ustreznejsega-prevoda-konvencije-o-pravicah-invalidov/.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023