Search
Close this search box.

Zagovornik načela enakosti z več priporočili na osnutek predloga Zakona o javnih uslužbencih

23. 8. 2023
Okence na upravni enoti.

Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval pravico do varstva pred diskriminacijo. Opozoril je, da bi lahko bile nekatere določbe iz osnutka predloga diskriminatorne, druge pa dopolnitev potrebujejo z vidika zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti ne glede na osebne okoliščine javnih uslužbencev in kandidatov za zaposlitev v javni upravi.

Zagovornik je tako v priporočilih opozoril na to, da bi bila predlagana ureditev, s katero javnim uslužbencem pogodba o zaposlitvi prenehala, ko izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko diskriminatorna. Takšna ureditev namreč temelji samo na kriteriju starosti. Odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z ureditvijo iz enega izmed zakonov o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19, ki je omogočala prav možnost upokojitve delavcev pod pogoji, kot je zdaj predvideno v osnutku predloga ZJU, je bila, da je ureditev neustavna.

Zagovornik je pojasnil še, da morajo imeti tudi državljani drugih držav Evropske unije enake možnosti kandidiranja na prosta delovna mesta v Sloveniji, vključno z uradniškimi delovnimi mesti. Zato je priporočil, naj ministrstvo odpravi pogoj, da morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta v javni upravi imeti slovensko državljanstvo, saj bi takšna zahteva lahko predstavljala diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva. Kot je navedel v priporočilu, takšnega pogoja za zasedbo delovnega mesta ni možno uvesti kar tako, temveč ga je treba utemeljiti na nediskriminatoren način.

V osnutku predloga zakona so predvidene tudi izjeme pri izpolnjevanju kriterija izobrazbe in delovne dobe za to, da bi javni uslužbenci kljub uveljavitvi strožjih pogojev za zasedbo delovnih mest, na katerih so trenutno, lahko še naprej opravljali delo na istem delovnem mestu. Tako je med drugim določeno, da lahko delo v javnem sektorju na delovnem mestu, za katerega ne izpolnjujejo pogoja glede zahtevane izobrazbe, nadaljujejo z delom uslužbenci, ki imajo vsaj 25 let delovnih izkušenj. Takšna in podobne izjeme so določene na podlagi osebnih okoliščin javnih uslužbencev, zato bi moral pripravljavec zakona pojasniti razloge, zakaj naj se tak diskriminatoren kriterij obravnava kot izjemo od prepovedi diskriminacije.

Zagovornik je v priporočilih ministrstvu svetoval, naj v predlogu ZJU upošteva, da ugotavljanje diskriminacije terja svoj čas in zato podaljša roke za uveljavljanje pravic, na primer za pritožbe pri delodajalcu ter pred upravnim in delovnim sodiščem. Izrecno pa naj v zakon tudi zapiše, da je pritožbo kandidatov na razpisih možno vložiti tudi zaradi suma na diskriminatorno obravnavo. Priporočil je tudi, naj odškodnina za diskriminacijo ne bo urejena pavšalno in naj uveljavljanje pravice do odškodnine ne izključi možnosti uveljavljanja nadomestila za diskriminacijo po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

Pripravljavca zakona je s priporočili pozval tudi k večji pozornosti in odzivu na potrebe ljudi z različnimi invalidnostmi. Tako je predlagal, naj bo v zakonu omogočena možnost dopolnitve vlog kandidatov za zaposlitev tako, da bodo zagotovljene enake možnosti tudi tistim, ki zaradi svojih osebnih okoliščin ne morejo uporabljati informacijsko-komunikacijskih tehnologij ali imajo pri tem težave. Opozoril je tudi, da je včasih enaka obravnava vseh lahko diskriminacija, saj nekateri zaradi svojih osebnih okoliščin potrebujejo prilagojeno obravnavo, da bi bili tako šele izenačeni z drugimi. Zato je priporočil, naj bo namesto »načela enakopravne dostopnosti« eno od načel novele zakona »načelo enakosti«, da bi tako poudarili, da so pri zaposlitvah in na delovnih mestih nujne tudi razumne prilagoditve zaposlitvenega ali delovnega procesa.

Zagovornik je ministrstvu priporočil še, naj bo v prenovljenem ZJU zagotovljena pravna podlaga za sistematično zbiranje razčlenjenih podatkov o osebnih okoliščinah javnih uslužbencev. Navedel je, da bi morali zbirati podatke o spolu, starosti, starševstvu, zdravstvenem stanju oziroma bolniških odsotnostih, invalidnosti, državljanstvu, izobrazbi, ob privolitvi uslužbencev pa tudi podatke o narodnosti, veri in spolni usmerjenosti. Tako bi bilo z analizo teh podatkov možno bolj utemeljeno oceniti, ali so določene skupine uslužbencev zaradi svojih osebnih okoliščin obravnavane slabše kot drugi brez teh osebnih okoliščin.

To je kratek povzetek priporočil, ki so skupaj s strokovno utemeljitvijo dostopna na naslovu https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/08/Priporocila-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-predloga-Zakona-o-javnih-usluzbencih.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024