Search
Close this search box.

Zagovornik načela enakosti s priporočilom za zagotovitev reprezentativnega predstavništva pripadnikov romske skupnosti v Svetu romske skupnosti

18. 10. 2022
Logotip Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil, da pripravi predlog spremembe Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, s katero bo omogočeno reprezentativno predstavništvo pripadnikov romske skupnosti v Svetu romske skupnosti. V postopku ocene diskriminatornosti Zakona o romski skupnosti je Zagovornik ugotovil, da več kot dve tretjini romskih društev ni vključenih v Zvezo Romov Slovenije, kar ji jemlje legitimnost predstavništva vseh Romov v Svetu romske skupnosti.

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil pobudnik z zahtevo po oceni diskriminatornosti Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1). V pobudi je izrazil nezadovoljstvo zaradi problematične delitve na pripadnike avtohtone in neavtohtone romske skupnosti. Izpostavil je vprašanje ustreznosti zastopanosti pripadnikov celotne romske skupnosti v Sloveniji, tako avtohtone kot neavtohtone, v sestavi Sveta romske skupnosti v RS (SRS).

Zagovornik je izvedel oceno ustavnosti dela zakona (10. člen ZRomS-1), ki določa, je da je izmed 21 članov SRS 14 članov predstavnikov Zveze Romov Slovenije (ZRS), preostalih sedem pa predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti. V postopku priprave ocene se je Zagovornik posebej osredotočil na dvotretjinsko članstvo predstavnikov ZRS v SRS.

Zagovornik je ocenjeval, ali so pripadniki neavtohtone romske skupnosti glede članstva svojih predstavnikov v SRS zaradi ekskluzivne vloge ZRS v SRS v manj ugodnem položaju od pripadnikov avtohtone romske skupnosti. Ocenjeval je torej, ali ureditev pomeni posredno diskriminacijo neavtohtone romske skupnosti pri sestavi SRS.

Zagovornik je v nadaljevanju ugotavljal dejansko stanje glede združevanja in zastopanosti pripadnikov romske skupnosti v društvih v posameznih zvezah društev. Preverjal je, koliko oz. katera društva, s koliko člani in s sedeži v katerih občinah (z avtohtono oz. neavtohtono romsko skupnostjo) so vključena v vsako od obstoječih oz. delujočih zvez romske skupnosti. Podatke so Zagovorniku posredovale štiri od skupaj petih delujočih romskih zvez. Dodatno je Zagovornik, na podlagi prošnje ene od romskih zvez, še preverjal, kako so v zvezah in še posebno v ZRS zastopani pripadniki romske skupnosti iz JV Slovenije v primerjavi s pripadniki romske skupnosti v SV Sloveniji.

Zagovornik je po pregledu podatkov ugotovil, da je v ZRS zastopan enak delež društev iz JV Slovenije in celo nekoliko večji delež društev iz območij neavtohtone romske skupnosti, kot velja za ostale štiri romske zveze skupaj. V ZRS so tudi vključena štiri romska društva iz večjih krajev in območij, kjer romska skupnost ni avtohtono naseljena. Zagovornik je ob tem tudi ugotovil, da več kot dve tretjini vseh Zagovorniku poznanih romskih društev ni vključenih v ZRS.

Na podlagi analize podatkov je Zagovornik ocenil, da z ekskluzivnostjo ZRS v SRS romska društva s sedeži v občinah na območjih, kjer romska skupnost ni tradicionalno naseljena, niso postavljena v manj ugoden položaj v primerjavi z romskimi društvi s sedeži v občinah na območjih, kjer je romska skupnost avtohtona. To pomeni, da 10. člen ZRomS-1, po kateri je v SRS štirinajst od enaindvajsetih članov predstavnikov ZRS, ni posredno diskriminatoren do neavtohtonih Romov.

Kljub temu, da Zagovornik ni ugotovil diskriminatornosti ZRomS-1, pa meni, da reprezentativnost celotne romske skupnosti v SRS ni ustrezno zagotovljena. Več kot dve tretjini romskih društev namreč ni vključenih v ZRS, kar slednji jemlje legitimnost predstavništva vseh Romov v SRS. Zagovornik je zato Vladi RS priporočil, da pripravi predlog spremembe Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, s katero bo omogočeno reprezentativno predstavništvo pripadnikov romske skupnosti v Svetu romske skupnosti Republike Slovenije.

Ocena diskriminatornosti in priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/ocena-diskriminatornosti-zakona-o-romski-skupnosti/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024