Zagovornik načela enakosti priporoča spremembo zakona o visokem šolstvu zato, da študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo več diskriminirani zaradi državljanstva

Zagovornik načela enakosti priporoča spremembo zakona o visokem šolstvu zato, da študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo več diskriminirani zaradi državljanstva

28. 10. 2022

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in šport priporočil, da pripravi spremembo Zakona o visokem šolstvu. To naj stori na način, da bodo do subvencioniranega bivanja upravičeni vsi študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na njihovo državljanstvo. V postopku ocene diskriminatornosti Zakona o visokem šolstvu je Zagovornik ugotovil neposredno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva pri dostopu do subvencioniranega bivanja študentov.

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil pobudnik z zahtevo po oceni diskriminatornosti Zakona o visokem šolstvu (ZViS) v delu, ki ureja sprejem v subvencionirano bivanje študentov. Pobudnik je skrbnik študentke, ki v Sloveniji stalno prebiva že skoraj 10 let. Ker nima slovenskega državljanstva, se, kljub izpolnjevanju vseh ostalih pogojev, ne more prijaviti za bivanje v študentskem domu. Slovensko državljanstvo ni  pogoj niti za vpis na fakulteto niti za pridobitev štipendije, ampak za to zadostuje le stalno prebivališče oziroma davčno rezidentstvo v Sloveniji.

Zagovornik je v postopku ocenjeval, ali je ZViS skladen z načelom enakega obravnavanja oziroma ali je kršena prepoved diskriminacije na podlagi osebne okoliščine državljanstva.

Zagovornik je ocenil, da zagotavljanje subvencioniranega bivanja samo študentom s slovenskim državljanstvom ni dopustno, saj je treba dostop do ugodnosti, ki so zagotovljene z zakonom, omogočiti vsem ljudem v primerljivem položaju. O diskriminatorni obravnavi govorimo takrat, kadar država (na podlagi osebnih okoliščin) različno obravnava posameznike v enakih oziroma primerljivih položajih. Državljanstvo je tako tista osebna okoliščina, na kateri temelji razlikovanje pri dostopu do pravice do subvencioniranega bivanja študentov.

Zagovornik je v nadaljevanju preučil zakonske določbe, ki tudi na drugih področjih urejajo dostop do različnih ugodnosti, vezanih na študij v Sloveniji. Oseba brez slovenskega državljanstva se tako ob izpolnjevanju zahtevanih vsebinskih pogojev lahko vpiše na fakulteto, pridobi štipendijo ali opravlja študentsko delo. To so vse pravice, ki so povezane s študijem. Zagovornik je še ugotovil, da gre pri subvencionirani študentski namestitvi za socialno-ekonomsko pravico. Te pa so po slovenski zakonodaji zagotovljene vsem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na državljanstvo. Po Zagovornikovi oceni je izključujoč pogoj za sprejem v eno od oblik subvencioniranega bivanja študentov zato neupravičen.

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in šport priporočil, da s spremembo Zakona o visokem šolstvu diskriminacijo odpravi.

Celotna ocena diskriminatornosti in priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/zagovornik-nacela-enakosti-priporoca-spremembo-zakona-o-visokem-solstvu-zato-da-studenti-s-stalnim-prebivaliscem-v-sloveniji-ne-bodo-vec-diskriminirani-zaradi-drzavljanstva/.

Foto: Facebook stran: Študentski dom Ljubljana

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022