Search
Close this search box.

Zagovornik načela enakosti priporoča spremembo zakona o visokem šolstvu zato, da študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo več diskriminirani zaradi državljanstva

28. 10. 2022
Študentski domo Ljubljana

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in šport priporočil, da pripravi spremembo Zakona o visokem šolstvu. To naj stori na način, da bodo do subvencioniranega bivanja upravičeni vsi študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na njihovo državljanstvo. V postopku ocene diskriminatornosti Zakona o visokem šolstvu je Zagovornik ugotovil neposredno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva pri dostopu do subvencioniranega bivanja študentov.

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil pobudnik z zahtevo po oceni diskriminatornosti Zakona o visokem šolstvu (ZViS) v delu, ki ureja sprejem v subvencionirano bivanje študentov. Pobudnik je skrbnik študentke, ki v Sloveniji stalno prebiva že skoraj 10 let. Ker nima slovenskega državljanstva, se, kljub izpolnjevanju vseh ostalih pogojev, ne more prijaviti za bivanje v študentskem domu. Slovensko državljanstvo ni  pogoj niti za vpis na fakulteto niti za pridobitev štipendije, ampak za to zadostuje le stalno prebivališče oziroma davčno rezidentstvo v Sloveniji.

Zagovornik je v postopku ocenjeval, ali je ZViS skladen z načelom enakega obravnavanja oziroma ali je kršena prepoved diskriminacije na podlagi osebne okoliščine državljanstva.

Zagovornik je ocenil, da zagotavljanje subvencioniranega bivanja samo študentom s slovenskim državljanstvom ni dopustno, saj je treba dostop do ugodnosti, ki so zagotovljene z zakonom, omogočiti vsem ljudem v primerljivem položaju. O diskriminatorni obravnavi govorimo takrat, kadar država (na podlagi osebnih okoliščin) različno obravnava posameznike v enakih oziroma primerljivih položajih. Državljanstvo je tako tista osebna okoliščina, na kateri temelji razlikovanje pri dostopu do pravice do subvencioniranega bivanja študentov.

Zagovornik je v nadaljevanju preučil zakonske določbe, ki tudi na drugih področjih urejajo dostop do različnih ugodnosti, vezanih na študij v Sloveniji. Oseba brez slovenskega državljanstva se tako ob izpolnjevanju zahtevanih vsebinskih pogojev lahko vpiše na fakulteto, pridobi štipendijo ali opravlja študentsko delo. To so vse pravice, ki so povezane s študijem. Zagovornik je še ugotovil, da gre pri subvencionirani študentski namestitvi za socialno-ekonomsko pravico. Te pa so po slovenski zakonodaji zagotovljene vsem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na državljanstvo. Po Zagovornikovi oceni je izključujoč pogoj za sprejem v eno od oblik subvencioniranega bivanja študentov zato neupravičen.

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in šport priporočil, da s spremembo Zakona o visokem šolstvu diskriminacijo odpravi.

Celotna ocena diskriminatornosti in priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/zagovornik-nacela-enakosti-priporoca-spremembo-zakona-o-visokem-solstvu-zato-da-studenti-s-stalnim-prebivaliscem-v-sloveniji-ne-bodo-vec-diskriminirani-zaradi-drzavljanstva/.

Foto: Facebook stran: Študentski dom Ljubljana

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024