Search
Close this search box.

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

30. 8. 2022

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj se v zakon izrecno vključijo določbe o prepovedi diskriminacije potrošnikov, naj bo v njem zapisana tudi obveznost zagotavljanja dostopnosti pri komunikaciji za potrošnike z invalidnostmi in tudi izrecna prepoved oglaševanja, ki spodbuja k neenakopravnosti ali nestrpnosti in sovraštvu.

Zagovornik je priporočilo na predlog zakona o varstvu potrošnikov ministrstvu za gospodarstvo dal že junija 2021, a ga to takrat ni upoštevalo. Ker je zakon v zakonodajnem postopku mogoče še dopolniti, je Zagovornik priporočilo poslal poslankam in poslancem.

Kot dopolnilo k zakonu med drugim priporoča, naj se v njem izrecno navede prepoved diskriminacije potrošnikov. Zagovornik to predlaga zato, da bi bile obveznosti podjetij do potrošnikov bolj jasne. Zdaj so namreč razdrobljeno urejene v različnih zakonih. Dopolnitev bi podrobneje določila, pri katerih ključnih vidikih poslovanja so podjetja še posebej zavezana zagotavljati enako obravnavanje potrošnikov – ki pomeni odsotnost diskriminacije zaradi katerekoli osebne okoliščine. Besedilo, ki ga predlaga Zagovornik, bi tudi preprečilo dvom, ali posebni režimi varstva posameznih skupin potrošnikov predstavljajo diskriminatorno obravnavo drugih, ki takih posebnih ukrepov niso deležni.

V priporočilu se je Zagovornik zavzel tudi za zagotovitev dostopnosti pri komunikaciji za potrošnike z invalidnostmi. Opozoril je, da nedostopnost lahko predstavlja diskriminacijo in da je dolžnost poslovanja podjetij s potrošniki z invalidnostmi v njihovih jezikih in pisavah urejena tudi že v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov.

Poslankam in poslancem je organ za varstvo pred diskriminacijo priporočil še, naj v prenovljeni zakon o varstvu potrošnikov vključijo tudi prepoved oglaševanja, ki spodbuja neenakopravnost, nestrpnost in sovraštvo. Pri tem je opozoril, da je pomembno preprečevati in ukrepati proti pojavom, ki spodbujajo in pozivajo k diskriminaciji – to pa mora biti zavezujoče za podjetja, ki oglase naročajo, in tista, ki jih pripravljajo in objavljajo.

To je le kratek povzetek priporočila, ki je v celoti dostopno na naslovu https://zagovornik.si/priporocila/.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024