Search
Close this search box.

Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za zdravje priporočil sprejem posebnih ukrepov za zagotavljanje enakost na področju zdravstvenega stanja romske skupnosti v Sloveniji

20. 12. 2019

Zagovornik načela enakosti je 20. decembra 2019 Ministrstvu za zdravje priporočil sprejem posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega stanja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji.

Skrb zbujajoči podatki o zdravstvenemu stanju romske populacije

Zagovornik ugotavlja, da ostajajo Romi ena od bolj diskriminiranih skupin v Sloveniji, na kar državo opozarjajo tudi številni mednarodni nadzorni mehanizmi na področju človekovih pravic. Raziskava »Prikaz izbranih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva pri Romih v Sloveniji, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje je med drugim pokazala:

  • da Romi v povprečju umirajo 22 let mlajši kot splošna populacija,
  • da je umrljivost romskih otrok od 1. do dopolnjenega 5. leta starosti kar sedemkrat višja v primerjavi z otroki enake starosti v celotni populaciji,
  • da je pri romskih ženskah ugotovljena zelo visoka stopnja bolnišničnih obravnav zaradi stanj, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnih obdobjem in
  • da imajo Romi višjo stopnjo hospitalizacij zaradi bolezni dihal, infekcijskih in parazitarnih bolezni, bolezni obtočil in prebavil.

Priporočila Zagovornika

Na podlagi ugotovitev je Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za zdravje med drugim priporočil naj, če je to potrebno, pripravi neodvisno, poglobljeno in celovito raziskavo in ugotovi dejavnike vpliva in vzroke za posledico slabše kazalce zdravja in dostopnosti javnozdravstvenih storitev za pripadnike romske skupnosti ter zagotovi izvajanje posebnih ukrepov. Prav tako naj ministrstvo k pripravi posebnih ukrepov povabi predstavnike romske skupnosti ter vse druge vladne deležnike, ki so odgovorni za položaj romske skupnosti, ter predstavnike stroke in organizacije civilne družbe.

Cilj posebnih ukrepov je odprava velikih razlik v zdravju in dostopnosti do zdravstvenega varstva med pripadniki romske skupnosti v odnosu do večinskega prebivalstva.

Zagovornik načela enakosti je pripravil in priporočil posebne ukrepe na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Ta določa, da Zagovornik spremlja splošno stanje na področju varstva pred diskriminacijo in s tem daje priporočila državnim organom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije, ter sprejemanjem posebnih ukrepov za odpravo diskriminacije.

Celotno priporočilo za sprejem posebnih ukrepov je dostopno tukaj.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023