Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za zdravje priporočil sprejem posebnih ukrepov za zagotavljanje enakost na področju zdravstvenega stanja romske skupnosti v Sloveniji

20. 12. 2019

Zagovornik načela enakosti je 20. decembra 2019 Ministrstvu za zdravje priporočil sprejem posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega stanja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji.

Skrb zbujajoči podatki o zdravstvenemu stanju romske populacije

Zagovornik ugotavlja, da ostajajo Romi ena od bolj diskriminiranih skupin v Sloveniji, na kar državo opozarjajo tudi številni mednarodni nadzorni mehanizmi na področju človekovih pravic. Raziskava »Prikaz izbranih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva pri Romih v Sloveniji, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje je med drugim pokazala:

  • da Romi v povprečju umirajo 22 let mlajši kot splošna populacija,
  • da je umrljivost romskih otrok od 1. do dopolnjenega 5. leta starosti kar sedemkrat višja v primerjavi z otroki enake starosti v celotni populaciji,
  • da je pri romskih ženskah ugotovljena zelo visoka stopnja bolnišničnih obravnav zaradi stanj, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnih obdobjem in
  • da imajo Romi višjo stopnjo hospitalizacij zaradi bolezni dihal, infekcijskih in parazitarnih bolezni, bolezni obtočil in prebavil.

Priporočila Zagovornika

Na podlagi ugotovitev je Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za zdravje med drugim priporočil naj, če je to potrebno, pripravi neodvisno, poglobljeno in celovito raziskavo in ugotovi dejavnike vpliva in vzroke za posledico slabše kazalce zdravja in dostopnosti javnozdravstvenih storitev za pripadnike romske skupnosti ter zagotovi izvajanje posebnih ukrepov. Prav tako naj ministrstvo k pripravi posebnih ukrepov povabi predstavnike romske skupnosti ter vse druge vladne deležnike, ki so odgovorni za položaj romske skupnosti, ter predstavnike stroke in organizacije civilne družbe.

Cilj posebnih ukrepov je odprava velikih razlik v zdravju in dostopnosti do zdravstvenega varstva med pripadniki romske skupnosti v odnosu do večinskega prebivalstva.

Zagovornik načela enakosti je pripravil in priporočil posebne ukrepe na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Ta določa, da Zagovornik spremlja splošno stanje na področju varstva pred diskriminacijo in s tem daje priporočila državnim organom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije, ter sprejemanjem posebnih ukrepov za odpravo diskriminacije.

Celotno priporočilo za sprejem posebnih ukrepov je dostopno tukaj.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023