Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik z evropsko komisarko za enakost Heleno Dalli in podpredsednikom Evropskega parlamenta Marcom Angelom o varstvu pred diskriminacijo v Sloveniji

16. 11. 2023

Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, jima je predstavil razvoj in delovanje slovenskega organa za varstvo pred diskriminacijo.

Povedal je, da organ vsako leto pomoč in svetovanje nudi več sto posameznikom, ki menijo, da so diskriminirani.

Navedel je, da je diskriminacija tudi v Sloveniji izziv. Raziskave Zagovornika kažejo, da vsak peti prebivalec Slovenije meni, da je že bil diskriminiran.

Lobnik je povedal, da je Zagovornik skupaj s partnerji pridobil evropska sredstva za projekt Soočimo se z diskriminacijo. Partnerji projekta bodo med drugim izobrazili več javnih uslužbencev na lokalni ravni, da bodo sposobni prepoznati diskriminacijo in primerno ukrepati.

Lobnik, Dalli in Angel so na srečanju govorili tudi o zakonodajni pobudi Evropske komisije o standardih za organe za enakost, ki bi veljali po vsej Uniji in ki od držav članic EU zahtevajo, da organom za enakost zagotovijo dovolj sredstev za učinkovito opravljanje njihovega dela. O pobudi trenutno potekajo pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom EU.

Lobnik je pobudo pozdravil in izrazil upanje, da bo spodbudila prizadevanja za ustrezno financiranje pomoči diskriminiranim. Kot je dejal, se ob sprejetju teh standardov ne bo več moglo zgoditi, da bi vlade enostransko in brez argumentov spremenile temeljne pogoje za delovanje organov za enakost, kot se to v Sloveniji dogaja trenutno s predlogom državnega proračuna.

»Vlada za aktivnosti Zagovornika odmerja občutno manj sredstev,« je opozoril zagovornik. »Že preden so Slovenijo prizadele poplave, je Zagovornikov proračun za leti 2024 in 2025 znižala za 15 odstotkov. Zagovornik je zaradi ujme tudi sam prispeval štiri odstotke svojega proračuna za naslednji dve leti. Zagovornik s tem predlogom ostaja brez vseh programskih sredstev za izpolnjevanje zakonsko določenih nalog, kar je slab signal za varstvo pred diskriminacijo v Sloveniji,« je Lobnik izpostavil na srečanju.

»V veselje mi je bilo spoznati vodjo nadvse delovnega slovenskega organa za varstvo pred diskriminacijo,« je po srečanju dejala komisarka Dalli. »Pri predlagani zakonodaji o standardih za Zagovornike načela enakosti je pomembna tako podpora Slovenije kot drugih članic Evropske unije in Evropskega parlamenta, da bi zagotovili kar največjo zaščito in varnost pred različnimi oblikami diskriminacije. Zagovornikom načela enakosti v vsaki članici Unije je treba zagotoviti neodvisnost, ustrezne vire in pooblastila, da bi lahko spodbujali enakopravno obravnavo in zagotavljali podporo žrtvam diskriminacije. To je ena izmed osnovnih temeljnih vrednot Unije enakosti.«

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023