Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik predal redno letno poročilo predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik predal redno letno poročilo predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju

16. 5. 2019

„Redno letno poročilo za leto 2018 Zagovornika načela enakosti predstavlja vse oblike dela, ki smo ga na področju  varstva pred diskriminacijo opravili v preteklem letu. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da leto 2018 pomeni začetek sistematičnega odpravljanja zamud na področju preprečevanja in varstva pred diskriminacijo v Sloveniji.“

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Leto 2018 – ključno leto za Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes predal drugo redno poročilo za leto 2018 predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.  Ob predaji poročila je Miha Lobnik, predstojnik neodvisnega državnega organa, ocenil: „V zadnjem letu, predvsem pa z rebalansom za leto 2019 se je Zagovornik načela enakosti finančno in kadrovsko dovolj okrepil, da je lahko pričel opravljati vse zakonsko predpisane naloge. 

Ob tem je poudaril, da je Zagovornik konec leta 2018 odpravil večino zaostankov in tako zaključil večino posamičnih primerov zatrjevane diskriminacije iz obdobja pred 2016 in takoj po ustanovitvi organa, kot tudi več kot polovico sprotnih primerov, prijavljenih v letu 2018.

Izvajanje nalog in pooblastil po 21. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo

V letu 2018 je organ opravil naloge, ki jih določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Med drugim je, denimo, izvedel tri neodvisne raziskave, izdal sedem priporočil glede odprave diskriminacije, končal 99 posamičnih zadev ugotavljanja diskriminacije, ki so se začeli s predlogom za obravnavo, nudil pomoč 159 osebam, dejavno je izmenjeval informacije s področja varstva pred diskriminacijo z organi Evropske unije ter drugimi deležniki v evropskem in mednarodnem prostoru, izvedel je več projektov na področju osveščanja o problemu diskriminacije in spodbujanja anti-diskriminacijskih politik na različnih ravneh.

Letno poročilo Zagovornika načela enakosti – državi smo postavili ogledalo

Drugo celoletno poročilo Zagovornika načela enakosti predstavlja delo, ki je bilo lani opravljeno v vseh treh osrednjih oddelkih institucije. Organ redno spremlja in analizira dobre evropske prakse, tudi zato je poročilu dodal prevod priporočil Evropske unije za delovanje organov enakosti ter dve posebni mednarodni poročili na področju etničnih manjšin in invalidnosti. „Z objavo teh prevodov dokumentov iz leta 2018 želimo v naš prostor razširiti gradiva, ki analizirajo razmere v naši državi in so lahko dober pripomoček tako odločevalcem, kot stroki in civilni družbi. Za napredek je namreč nujno, da se od časa do časa zazremo v ogledalo in soočimo s pogledom od zunaj. Šele ko pri sebi nekaj zaznamo kot težavo, lahko začnemo razmišljati o rešitvah in dolgoročnih spremembah, ki bi to težavo preprečile,“ je pojasnil Miha Lobnik.

Slovenija ima priložnost, da se na področju varstva pred diskriminacijo postavi ob bok najrazvitejšim državam

Miha Lobnik je ob predaji drugega celoletnega poročila predsedniku republike med drugim izpostavil: “Država mora bolj sistematično zbirati podatke o stanju in pravicah manjšin. Za to so potrebne tudi ustrezne zakonske podlage. Naše poslanstvo je pomagati ljudem, kadar so ti zapostavljeni zaradi različnih osebnih okoliščin. S svojimi dejavnostmi podpiramo in spodbujamo varstvo pred diskriminacijo tako na ravni posamičnih primerov, kot tudi na sistemski ravni. 

Slovenija ima na področju varstva in preprečevanja diskriminacije pred seboj še kar nekaj izzivov. Če se bo nanje ustrezno in celostno odzvala, jo bo to na tem področju zopet postavilo ob bok tistim najrazvitejšim državam, ki so enakopravnost in enakost prepoznale kot ključna dejavnika družbenega razvoja.

 

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022