Zagovornik na Forumu o temeljnih človekovih pravicah 2018: Človekovih pravic ni, če ne spoštujemo načela enakosti

26. 9. 2018

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se na Dunaju udeležuje Foruma o temeljnih človekovih pravicah 2018, skupaj s 600 udeleženci iz mednarodnih, evropskih in nacionalnih organizacij za človekove pravice, institucij in agencij Evropske unije, poslanci nacionalnih parlamentov, predstavniki lokalnih skupnosti, strokovnjaki s področja prava, iz sveta gospodarstva, športa, umetnosti  in nevladnih organizacij ter drugimi predstavniki civilne družbe.

“Brez spoštovanja načela enakosti ni mogoče dejansko uresničevati človekovih pravic,” poudarja zagovornik načela enakosti Lobnik, ki sodeluje v razpravah o temeljnih izzivih, s katerimi se sooča Evropa.  Organi, ki pokrivajo področja načela enakosti, so prvi, ki zagovarjajo temeljne vrednote EU in pravico do nediskriminacije. Imajo ključno vlogo pri zagotavljanju enakih pravic in enakih možnosti za vsakogar na vseh področjih družbenega življenja.

Udeležence je uvodoma nagovorila evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova, ki je pozvala politike k odgovornosti za besede, ki jih izrečejo. Politiki morajo se morajo zavedati, da njihove besede lahko postanejo opravičilo za dejanja, ki jih posamezniki naredijo iz strahu in stiske. Mediji pa morajo bdeti nad politiko, da tega ne pozabi. “Strah me je politike identitete, ki temelji na izključujočem nacionalizmu. Poskusiti moramo razumeti, zakaj se ljudje obračajo k takšni viziji sveta kljub tragični in ne tako oddaljeni evropski preteklosti in zakaj to ni več le govorica obrobnih in skrajnih strank,” je opozorila Jourova.

Predsednik Foruma Michael O’Flaherty pa je v uvodnem nagovoru  poudaril: “Naša naloga je, da jezo preobrazimo v nove ideje in nove strategije za bolj solidarno, pravično in dostojanstveno družbo, kakršno si želimo. To je namen Foruma o človekovih pravicah.”

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023