Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

25. 8. 2022

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto 2021.

Zagovornik je v lanskem letu ocenil, da je imelo dolgotrajno zaprtje šol oziroma izobraževanje na daljavo še posebej negativen učinek za ranljive skupine otrok in mladostnikov na podlagi njihovega premoženjskega stanja, invalidnosti, rase ali etičnega porekla, narodnosti, državljanstva, jezika, družbenega položaja in kraja bivanja. Takrat je zato vladi in ministrstvu priporočil, naj se v prihodnje vzdržita dolgotrajnega zapiranja šol za vse. Zato Zagovornik podpira odločitev Vlade in MIZŠ, da v novo šolsko leto vstopamo mirno in dobro pripravljeni.

V  nadaljevanju je Lobnik ministra dr. Papiča opozoril tudi na ugotovljeno diskriminacijo, ko raziskovalkam in raziskovalcem na začetku kariere ni bilo omogočeno podaljšanje raziskovalnega projekta za čas starševskega dopusta. Zagovornik je namreč ugotovil, da navedeni pogoji javnega razpisa kažejo na neenako obravnavo raziskovalcev na podlagi osebne okoliščine nosečnosti oziroma starševstva in zaradi spola.

Pozornost sta namenila še posebnemu poročilu o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu, v katerem Zagovornik opozoril na veliko nesorazmerje v doseganju izobrazbe gluhih v primerjavi z ostalim prebivalstvom. Podatki o izobraženosti kažejo, da je imel leta 2011 le en odstotek gluhih visokošolsko izobrazbo, med vsemi prebivalci Slovenije pa je bilo visokošolsko izobraženih 17 odstotkov prebivalcev. Zato je Zagovornik MIZŠ priporočil, da zagotovi dovolj finančnih sredstev za tolmače na vseh nivojih izobraževalnega procesa.

Zagovornik Miha Lobnik je ministru predstavil tudi posebno poročilo o dostopnosti šol za gibalno ovirane in opozoril, da je do konca leta 2025 potrebno tudi šole prilagoditi tako, da bodo dostopne vsem gibalno oviranim. Zato je MIZŠ priporočil, da naredi evidenco šol, ki dostopnosti ne zagotavljajo in jih finančno in strokovno podpre pri odpravi arhitektonskih ovir.

Lobnik in Papič sta govorila tudi o priporočilu Zagovornika, naj ministrstvo opravi analizo vzrokov za neopravičene izostanke od pouka pri romskih učencih in sprejme ukrepe za zagotovitev enakih možnosti in enake obravnave tudi zanje. Lobnik je izpostavil potrebo po zbiranju podatkov o enakopravnosti, enakih možnostih in enaki obravnavi. Zbiranje teh podatkov je nujno za spremljanje stanja na področju diskriminacije in za načrtovanje in spremljanje uspešnosti ukrepov za njeno odpravo ali preprečevanje.

Zagovornik in minister sta govorila tudi o pogojih za vpis v glasbene šole. Zagovornik je namreč ocenil, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren, ker v njem ni predvideno, da bi otrokom s posebnimi potrebami, ki bi radi v glasbeno šolo, omogočili ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov. Lobnik je pojasnil, da bi šele z uvedbo takšnih prilagoditev tem otrokom omogočili, da pokažejo svojo glasbeno nadarjenost, in jih tako izenačili z vrstniki brez invalidnosti. Na ministrstvu so k reševanju omenjene tematike aktivno pristopili. V sodelovanju s Pedagoškim inštitutom pripravljajo strokovno analizo, ki bo pripravljena do konca leta in bo predstavljala podlago za nadaljnje ukrepanje.

Lobnik je ministra seznanil tudi z letošnjim primerom ugotovitve diskriminacije učenke s posebnimi potrebami, ki je morala zaradi svojega zdravstvenega stanja v povezavi z invalidnostjo pouk deloma ali v celoti opravljati na daljavo. Zaradi gibalne oviranosti sta ji zavod, v katerem se izobražuje, in ministrstvo za izobraževanje priznala pravico do spremljevalke za fizično pomoč pri pouku. Ji pa ministrstvo te možnosti ni omogočilo koristiti v času, ko je zaradi varovanja svojega zdravja zaradi epidemije šolske obveznosti opravljala doma. Minister je napovedal, da bo ministrstvo v sodelovanju z Zagovornikom našli ustrezne rešitve, da do podobnih primerov v bodoče ne bo več prihajalo.

Minister dr. Igor Papič je zagovorniku načela enakosti prisluhnil in dejal, da si bo ministrstvo prizadevalo odpraviti ugotovljene domnevne diskriminacije na področju izobraževanja. Zagovornika je seznanil, da na ministrstvu delujejo s težnjo po pravičnem in inkluzivnem izobraževanju za vse. Prav tako je poudaril, da se bo novo šolsko leto pričelo in zaključilo v šolah, učenke in učenci, dijakinje in dijaki ter zaposleni pa bodo v šolah brez mask.

Deli objavo

Ostale novice

Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023
Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023