Search
Close this search box.

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

25. 8. 2022

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto 2021.

Zagovornik je v lanskem letu ocenil, da je imelo dolgotrajno zaprtje šol oziroma izobraževanje na daljavo še posebej negativen učinek za ranljive skupine otrok in mladostnikov na podlagi njihovega premoženjskega stanja, invalidnosti, rase ali etičnega porekla, narodnosti, državljanstva, jezika, družbenega položaja in kraja bivanja. Takrat je zato vladi in ministrstvu priporočil, naj se v prihodnje vzdržita dolgotrajnega zapiranja šol za vse. Zato Zagovornik podpira odločitev Vlade in MIZŠ, da v novo šolsko leto vstopamo mirno in dobro pripravljeni.

V  nadaljevanju je Lobnik ministra dr. Papiča opozoril tudi na ugotovljeno diskriminacijo, ko raziskovalkam in raziskovalcem na začetku kariere ni bilo omogočeno podaljšanje raziskovalnega projekta za čas starševskega dopusta. Zagovornik je namreč ugotovil, da navedeni pogoji javnega razpisa kažejo na neenako obravnavo raziskovalcev na podlagi osebne okoliščine nosečnosti oziroma starševstva in zaradi spola.

Pozornost sta namenila še posebnemu poročilu o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu, v katerem Zagovornik opozoril na veliko nesorazmerje v doseganju izobrazbe gluhih v primerjavi z ostalim prebivalstvom. Podatki o izobraženosti kažejo, da je imel leta 2011 le en odstotek gluhih visokošolsko izobrazbo, med vsemi prebivalci Slovenije pa je bilo visokošolsko izobraženih 17 odstotkov prebivalcev. Zato je Zagovornik MIZŠ priporočil, da zagotovi dovolj finančnih sredstev za tolmače na vseh nivojih izobraževalnega procesa.

Zagovornik Miha Lobnik je ministru predstavil tudi posebno poročilo o dostopnosti šol za gibalno ovirane in opozoril, da je do konca leta 2025 potrebno tudi šole prilagoditi tako, da bodo dostopne vsem gibalno oviranim. Zato je MIZŠ priporočil, da naredi evidenco šol, ki dostopnosti ne zagotavljajo in jih finančno in strokovno podpre pri odpravi arhitektonskih ovir.

Lobnik in Papič sta govorila tudi o priporočilu Zagovornika, naj ministrstvo opravi analizo vzrokov za neopravičene izostanke od pouka pri romskih učencih in sprejme ukrepe za zagotovitev enakih možnosti in enake obravnave tudi zanje. Lobnik je izpostavil potrebo po zbiranju podatkov o enakopravnosti, enakih možnostih in enaki obravnavi. Zbiranje teh podatkov je nujno za spremljanje stanja na področju diskriminacije in za načrtovanje in spremljanje uspešnosti ukrepov za njeno odpravo ali preprečevanje.

Zagovornik in minister sta govorila tudi o pogojih za vpis v glasbene šole. Zagovornik je namreč ocenil, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren, ker v njem ni predvideno, da bi otrokom s posebnimi potrebami, ki bi radi v glasbeno šolo, omogočili ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov. Lobnik je pojasnil, da bi šele z uvedbo takšnih prilagoditev tem otrokom omogočili, da pokažejo svojo glasbeno nadarjenost, in jih tako izenačili z vrstniki brez invalidnosti. Na ministrstvu so k reševanju omenjene tematike aktivno pristopili. V sodelovanju s Pedagoškim inštitutom pripravljajo strokovno analizo, ki bo pripravljena do konca leta in bo predstavljala podlago za nadaljnje ukrepanje.

Lobnik je ministra seznanil tudi z letošnjim primerom ugotovitve diskriminacije učenke s posebnimi potrebami, ki je morala zaradi svojega zdravstvenega stanja v povezavi z invalidnostjo pouk deloma ali v celoti opravljati na daljavo. Zaradi gibalne oviranosti sta ji zavod, v katerem se izobražuje, in ministrstvo za izobraževanje priznala pravico do spremljevalke za fizično pomoč pri pouku. Ji pa ministrstvo te možnosti ni omogočilo koristiti v času, ko je zaradi varovanja svojega zdravja zaradi epidemije šolske obveznosti opravljala doma. Minister je napovedal, da bo ministrstvo v sodelovanju z Zagovornikom našli ustrezne rešitve, da do podobnih primerov v bodoče ne bo več prihajalo.

Minister dr. Igor Papič je zagovorniku načela enakosti prisluhnil in dejal, da si bo ministrstvo prizadevalo odpraviti ugotovljene domnevne diskriminacije na področju izobraževanja. Zagovornika je seznanil, da na ministrstvu delujejo s težnjo po pravičnem in inkluzivnem izobraževanju za vse. Prav tako je poudaril, da se bo novo šolsko leto pričelo in zaključilo v šolah, učenke in učenci, dijakinje in dijaki ter zaposleni pa bodo v šolah brez mask.

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024