Search
Close this search box.

Zagovornik Miha Lobnik vlado pozval k aktivnejši vlogi pri zagotavljanju dostopnosti ljudem z invalidnostmi

12. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.

»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,« je na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi povedal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Kot je poudaril, je odgovornost družbe, da se po zmožnostih prilagodi tistim, ki se zaradi svojih osebnih okoliščin ne morejo prilagoditi situaciji. »To je temeljno sporočilo varstva pred diskriminacijo,« je dejal.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je bil med govorci na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.

Kot je povedal, ta projekt podpira, saj gradi javno bazo podatkov o dostopnosti in hkrati tudi ozavešča o pomenu dostopnosti prostora za vse. Poudaril pa je, da bi morali kot družba veliko več napora in virov kot doslej usmeriti v prilagajanje javnega prostora.

»Dostop do osebne mobilnosti in s tem do zdravstvenega, socialnega in sodnega varstva, izobraževanja ter zaposlitve, je temeljna pravica, ki je ljudje z invalidnostmi zaradi neizpolnjenih zavez države pogosto ne morejo uživati,« je opozoril in navedel primer odvetnice in profesorice prava, ki je na Zagovornikovi okrogli mizi o dostopnosti in položaju ljudi z invalidnostmi povedala, da zaradi prostorske nedostopnosti sodnih dvoran opušča odvetniški poklic.

»Ugotovitve naših posebnih poročil o dostopnosti objektov v javni rabi kažejo, da četrtina teh objektov ne bo gradbeno prilagojena do decembra 2025, ko se izteče zakonski rok za to. Prav tako jih dve tretjini ne bosta prilagojeni v smislu zvočnih in svetlobnih prilagoditev, dobra polovica pa ne bo opremljena s pisnimi informacijami. In te slednje prilagoditve so seveda veliko cenejše, veliko dostopnejše – in so vse možne,« je dodal Lobnik.

Vlado in vse ostale akterje je pozval, naj prevzamejo odgovornost in teh procesov ne prepuščajo več spontanemu poteku. »Ključno spoznanje naših posebnih poročil je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,« je opozoril. »Če bo vlada izkoristila priložnost in posegla v ta spontani proces proaktivno in z načrtnim delovanjem, bomo lahko čez dve leti predstavili bistveno drugačne številke.«

»Večkrat smo že s priporočili predlagali dopolnitve predpisov, predlagali praktične rešitve in redno opozarjamo na pomanjkljivosti pri izvajanju zakonskih zavez z namenom, da bi vlada in pristojna ministrstva zagotovila vse potrebno za odstranitev omenjenih ovir,« je dejal Lobnik. »Namreč v tistih primerih, kjer se družba lahko, se mora prilagoditi tistim, ki se sami ne morejo prilagoditi situaciji, in to je naša odgovornost. /…/ Ne samo, da je vedno več ljudi, ki potrebujejo takšne in drugačne prilagoditve, ampak je to, da je treba prostor prilagoditi ljudem, temeljno sporočilo varstva pred diskriminacijo.«

Zbrane na dogodku, ki je potekal v Narodni galeriji v Ljubljani, so poleg vodje projekta mag. Romana Renerja in predstavnika partnerja projekta Mitje Čandra nagovorili tudi minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in predsednica NSIOS mag. Mateja Toman.

Celoten govor zagovornika Mihe Lobnika je dostopen na povezavi https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/03/Govor-predstojnika-Mihe-Lobnika_Omogocanje-multimodalne-mobilnosti-oseb-z-razlicnimi-oviranostmi-1.docx.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024