Search
Close this search box.

Zagovornik Miha Lobnik tujim diplomatskim predstavnikom predstavil redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2022

3. 10. 2023

Zagovornik načela enakosti varstvo pred diskriminacijo zagotavlja vsem prebivalcem Slovenije. Žrtve diskriminacije so zaradi njihovih osebnih okoliščin državljanstva, narodnosti, rase ali etničnega porekla in jezika tudi tujci. Predstojnik Zagovornika Miha Lobnik in sodelavci so veleposlanikom in drugim diplomatskim predstavnikom tujih držav v Sloveniji predstavili delo in izdelke slovenskega organa za spodbujanje enake obravnave v letu 2022. Udeležence sprejema je nagovorila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše.

Zagovornik načela enakosti je za krepitev sodelovanja organa na mednarodni ravni tudi letos svoje redno letno poročilo prevedel v angleščino. S poročilom je seznanil sorodne organe evropskih držav in druge evropske institucije, ki delujejo na področju zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti. Na posebnem dogodku je zagovornik Miha Lobnik s sodelavci delo organa predstavil tudi predstavnikom veleposlaništev v Sloveniji. Med obravnavanimi primeri ugotovljene diskriminacije so bili med žrtvami tudi priseljenci.

Zagovornik Miha Lobnik je uvodoma predstavil pristojnosti in delovanje organa. Samostojna svetovalka Zagovornika Mateja Galič je udeležencem predstavila delovanje Oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo. Povedala je, da so v lanskem letu svetovanje nudili 440 posameznikom. Zaključili so 50 postopkov ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj in diskriminacijo ugotovili v 14 zadevah. Opravili so tudi 29 ocen diskriminatornosti predpisov in za diskriminatorne ocenili devet predpisov.

Delo in izdelke Zagovornikovega Oddelka za sistemsko spremljanje, ozaveščanje in preventivo na področju diskriminacije je predstavila vodja oddelka Jelena Aleksić. Povedala je, da je Zagovornik lani pripravil strokovni prevod priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu in zgibanki o nedopustnosti diskriminacije po starosti. Izpostavila je ugotovitve posebnega poročila o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane in ugotovitve raziskave o stanju na področju diskriminacije v Sloveniji, ki kaže, da je diskriminacija ena večjih težav v Sloveniji. Povedala je, da je Zagovornik za izboljšanje varstva pred diskriminacijo dal tudi 81 priporočil, večino na predloge predpisov.

Kljub predstavljenim rezultatom je vlada v predlogu državnega proračuna za aktivnosti Zagovornika enostransko in brez argumentov določila občutno manj sredstev, je na dogodku povedal zagovornik Miha Lobnik. »Že preden so Slovenijo prizadele poplave, je Zagovornikov proračun za leti 2024 in 2025 znižala za 15 odstotkov. Zagovornik je zaradi ujme tudi sam prispeval štiri odstotke svojega proračuna za naslednji dve leti. Zagovornik s tem predlogom ostaja brez vseh programskih sredstev za izpolnjevanje zakonsko določenih nalog, kar je slab signal za varstvo pred diskriminacijo v Sloveniji.«

Udeležence dogodka je pozdravila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše. Poudarila je, da je zagotoviti enako obravnavo ljudi ne glede na osebne okoliščine vodilo Evropske komisije. Izrazila je zadovoljstvo, da Komisijo pri njenih prizadevanjih podpira tudi evropska mreža organov za enakost Equinet, v kateri aktivno sodeluje tudi Zagovornik. Napovedala je podporo Zagovorniku pri zagotavljanju pogojev za njegovo delovanje, saj si prizadeva za iste vrednote kot Komisija.

Dogodka, ki je potekal v Cankarjevem dom v Ljubljani, so se udeležili veleposlanice in veleposlaniki, namestniki veleposlanikov in drugi predstavniki veleposlaništev Avstrije, Albanije, Bolgarije, Francije, Hrvaške, Irske, Italije, Kosova, Poljske, Romunije, Španije in Švice.

Redno letno poročilo Zagovornika v angleščini je v elektronski obliki dostopno na povezavi https://zagovornik.si/en/what-we-do/annual-reports/.

Več o delu Zagovornika v letu 2022 je na povezavi https://zagovornik.si/zagovornik-nacela-enakosti-pripravil-redno-letno-porocilo-za-leto-2022/.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024