Search
Close this search box.

Zagovornik Miha Lobnik predsednici dr. Nataši Pirc Musar predstavil delovanje Zagovornika v letu 2023

5. 6. 2024

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi vseh nalog, aktivnosti in izdelkov Zagovornika v preteklem letu. Lobnik je na srečanju poudaril, da je zmanjševanje diskriminacije v družbi sestavni del zagotavljanja varstva človekovih pravic. Predsednica pa se je v pogovoru zagovorniku zahvalila za opravljeno delo.

Na srečanju je zagovornik predsednici povedal, da je organ za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave lani diskriminacijo ugotovil v devetih postopkih ugotavljanja diskriminacije.

Diskriminacijo je ugotovil na področjih dela in zaposlovanja, dostopa do dobrin, storitev in stanovanj, pri zdravstvenem varstvu in na področju izobraževanja.

Diskriminatorno je bila obravnavana dijakinja, ki je imela zaradi težav pri branju celotno srednjo šolo pri pouku lahko pripomočke za učenje, pri opravljanju mature pa ji to ni bilo omogočeno.

Diskriminatorne obravnave je bila deležna tudi iskalka zaposlitve, ki je morala na razgovoru za službo odgovarjati na vprašanja o načrtovanju družine navkljub zakonski prepovedi postavljanja takih vprašanj v zaposlitvenih postopkih.

Diskriminirana je bila istospolno usmerjena pacientka v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki ji je ginekologinja odrekla nadaljnjo zdravstveno obravnavo samo zaradi te njene osebne okoliščine spolne usmerjenost.

Zagovornik je ugotovil tudi diskriminacijo pri javnem razpisu za oddajo stanovanj, pri katerem so bili v slabši položaj postavljeni prosilci iz enostarševskih družin z deljenim skrbništvom. Primer diskriminacije pri oddaji nepremičnine na trgu pa je ugotovil zato, ker je najemodajalec zapisal, da nepremičnino odda samo slovenskim družinam, s čimer je vnaprej odrekel možnost najema tujcem in vsem tistim, ki nimajo družine.

Diskriminatorno je bil obravnavan tudi tujec na eni izmed upravnih enot, pacient, ki se je hotel opredeliti pri svoji zdravnici, ko je ta šla delat v zdravstveni dom v drugi občini, in delavcev pri merilih za izplačilo božičnice.

Dodatno je Zagovornik v postopkih ocene diskriminatornosti predpisov ocenil, da gre za diskriminacijo pri pogojih za registriranje in kategoriziranje športnikov, saj zaradi teh pogojev statusa registriranega športnika ne morejo dobiti starejši od 50 let, pa čeprav izpolnjujejo vse ostale pogoje za to in so lahko celo slovenski reprezentanti.

Zagovornik pa je zaradi ocene, da je neupravičeno, da storitve osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci niso na voljo ljudem z invalidnostmi, ki še niso dopolnili 18 let oziroma so že presegli 65 let, Ustavnemu sodišču predlagal izvedbo presoje ustavnosti in zakonitosti določil tega zakona.

Ob predaji rednega letnega poročila predsednici republike je Lobnik povedal še, da je Zagovornik lani svetovanje in podporo skupno nudil 611 posameznikom, ki so menili, da so diskriminirani. Za izboljšanje varstva pred diskriminacijo in odpravo diskriminacije pa je skupno izdal 127 priporočil, veliko večino s področja varstva enakih pravic ljudi z invalidnostmi. Tudi iz treh posebnih poročil o dostopnosti javnega prevoza in javnih objektov, ki jih je objavil lani, izhaja, da so diskriminatorne obravnave dejansko vsak dan in skoraj povsod deležni predvsem ljudje z invalidnostmi, je še dejal Lobnik.

S predsednico sta govorila tudi o nedavno sprejeti evropski zakonodaji, ki bo po vsej Evropski uniji poenotila standarde delovanja organov za varstvo pred diskriminacijo, kot je slovenski Zagovornik načela enakosti.

Predsednica se je zagovorniku Lobniku zahvalila za opravljeno delo.

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023 je objavljeno na https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/letno-porocilo/.

Fotografije s srečanja so dostopne tu: https://www.predsednica-slo.si/sl/objave/varuh-clovekovih-pravic-in-zagovornik-nacela-enakosti-predsednici-republike-slovenije-predala-letno-porocilo-o-delu/.

Deli objavo

Ostale novice

zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024