Search
Close this search box.

Zagovornik Miha Lobnik na posvetu o nedostopnosti ambulant družinske medicine

2. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju


Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci Zagovornika s klici v 62 ambulant družinske medicine ugotovili, da naročanje k zdravniku po telefonu ni bilo zagotovljeno ves ordinacijski čas ambulant, da informacije o načinih naročanja na telefonskih odzivnikih niso bile popolne oziroma so bile podane prehitro, da nekatere ambulante avtomatskih odzivnikov sploh niso imele in da nekatere tudi niso zagotavljale vseh štirih zakonsko predvidenih načinov naročanja na pregled. Zaradi tega so imeli težave pri dostopu do zdravstvenega varstva predvsem starejši, ljudje z invalidnostmi, akutno bolni in tisti, ki težje govorijo slovensko.

Lobnik je predstavil tudi ugotovitve reprezentativne javnomnenjske raziskave o izkušnjah prebivalcev Slovenije z diskriminacijo pri zdravstveni obravnavi iz oktobra 2023. Iz te izhaja, da je tretjina prebivalcev imela težave pri dostopu do zdravnika, vsak deseti pa je navedel, da je bil pri zdravstveni obravnavi že deležen diskriminacije.

»Tak sistem spravlja v stisko mnoge ranljive skupine. Stavka, kadar se pa uporablja blokada komunikacijskih kanalov v času stavke, to samo še poslabšuje. Zato apeliram, naj stavka poteka tako, da ljudje ne bodo talci,« je dejal ob posvetu.

Opozoril je še, da je v zdravstvu »prišlo do nekega trenda po covidu, čeprav to ni več potrebno, da se ljudem preprečuje tista stara izkušnja, da ko se nekdo slabo počuti, gre sedeti v čakalnico in dočaka svojega zdravnika, pa tudi če na koncu dneva. Za mnoge, ki ne znajo dobro opisati svojih simptomov, ne uporabljajo in nimajo pogojev za te tehnologije, je to edini način in mislim, da bi se morali k temu načinu vrniti«.

Dodal je tudi, da so nekateri zdravstveni domovi še vedno nedostopni tistim z gibalnimi in senzornimi oviranostmi. »Ključno se mi zdi, da smo končno začeli govoriti o potrebah vseh pacientov. Tudi tistih manj močnih, manj premožnih, tistih, ki lahko v takšnih razmerah, kot smo jim priča zadnja leta, izostanejo. Ta glas je bil do zdaj nekako preslišan in veseli me, da bo današnjemu posvetu sledilo konkretno ukrepanje.«

Povzetek raziskav Zagovornika je objavljen na https://zagovornik.si/zagovornik-opozarja-na-moznost-dodatne-diskriminacije-v-zdravstvu-zaradi-stavke-zdravnikov/.

Posebno poročilo o nedostopnosti prostorov v javni rabi, med katerimi so tudi prostori zdravstvenih zavodov, pa je na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/11/Nedostopnost-objektov-v-javni-rabi-za-ljudi-z-invalidnostmi.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023