Search
Close this search box.

Zagovornik Miha Lobnik in minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda o rednem letnem poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2022

30. 8. 2023

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost namenila nekaterim primerom ugotovljene diskriminacije in napredku pri zagotovitvi dostopnosti izobraževanja za gibalno in senzorno ovirane učence in dijake.

Zagovornik Miha Lobnik je ministru Feldi na kratko predstavil razvoj in pristojnosti organa za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enakih možnosti. Povedal je, da je Zagovornik v lanskem letu svetovanje nudil 440 posameznikom, ki so menili, da so diskriminirani. V približno 50 zaključenih postopkih ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj je Zagovornik v 14 primerih ugotovil diskriminacijo. Opravil je tudi več ocen predpisov in pri devetih ocenil, da povzročajo diskriminatorno obravnavo. Dal je več priporočil za odpravo ali preprečevanje diskriminacije.

Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je med drugim priporočil, naj spremeni Zakon o glasbenih šolah, da bi ta omogočal uvedbo prilagoditev pri opravljanju sprejemnih izpitov za otroke s posebnimi potrebami. Kot je pojasnil, bi ti otroci šele ob uvedbi takšnih prilagoditev bili izenačeni z vrstniki brez invalidnosti in šele tako zmogli pokazati svojo nadarjenost za glasbo. Minister Felda je na srečanju povedal, da bo Pedagoški inštitut analizo stanja predstavil jeseni, ugotovitve iz analize pa bo ministrstvo upoštevalo ob pripravi predloga spremembe zakona.

Zagovornik je v letu 2022 pripravil tudi posebno o dostopnosti srednjih šol za dijake z gibalnimi oviranostmi in ugotovil, da je to velik problem. Ministrstvu je zato priporočil, naj ukrepa in zagotovi dostopnost srednih šol, kot je to predvideno po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Kot je dejal minister, so k temu že pristopili in se trenutno v štirih srednjih šolah gradijo dvigala, v 14 pa bo zagotovljena dostopnost za senzorno in gibalno ovirane.

Glede ugotovljene diskriminacije dijakinje s težavami pri branju, ki ji Državna komisija za splošno maturo ni omogočila, da bi tudi pri opravljanju mature uporabljala ustrezne pripomočke za branje, je minister povedal, da bi se Pravilnik o splošni maturi lahko spremenil, ko bo svoje stališče povedala pedagoška stroka. Lobnik je tudi ministru poudaril, da gre v tem primeru za vprašanje razumne prilagoditve po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, in ne vprašanje medicinske stroke.

Zagovornik in minister sta govorila tudi o ukrepih ministrstva, da bi zmanjšali izostajanje od pouka pri otrocih romskega porekla, kar je eden od ukrepov Nacionalnega programa za Rome za obdobje 2021 do 2030.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023