Search
Close this search box.

Zagovornik 2.500 ustanov povabil k sodelovanju pri pregledu stanja dostopnosti objektov osebam z invalidnostmi

23. 3. 2023
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v stavbo. Foto: Nebojša Tejić/STA

Zagovornik načela enakosti je skoraj 2.500 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. S poizvedbo bo preveril stanje, hkrati pa tako opozarja na to, da mora biti polna dostopnost že zgrajenih objektov v javni rabi zagotovljena najkasneje do 11. decembra 2025. Ker se rok nezadržno približuje, je čas za aktivno delovanje pristojnih.

V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je med drugim določeno, da je treba objekte v javni rabi ob rekonstrukcijah, najkasneje pa do 11. decembra 2025 prilagoditi tako, da bodo dostopni tudi ljudem z invalidnostmi.

Zagovornik je 2.461 naslovnikom poslal poizvedbo z anketo o tem, ali so objekti v javni rabi, za katere so odgovorni, dostopni oziroma bodo dostopni do skrajnega zakonskega roka.

K sodelovanju je med drugim povabil vrtce in osnovne šole, srednje šole in dijaške domove, univerze, višje strokovne šole, raziskovalne zavode, študentske domove, bolnišnice, zdravstvene domove, centre za socialno delo, knjižnice, muzeje, arhive, občine, upravne enote, policijske postaje, zapore, sodišča in tožilstva in druge.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Dostopnost objektov koristi vsem, ne samo osebam z invalidnostmi. Lažje se v njih gibljejo starejši ljudje, starši z otroškimi vozički in vsi, ki so začasno poškodovani. Zato z odpravljanjem arhitekturnih in drugih ovir ustvarjamo funkcionalno okolje ne samo za ljudi z invalidnostmi, pač pa tudi za vse druge, ki to potrebujejo. Prvi korak je ugotovitev stanja dostopnosti objektov na terenu, kar bo omogočilo načrtovanje potrebnih sprememb.«

Zagovornik poizvedbo izvaja po tem, ko je na zagotovitev dostopnosti objektov v javni rabi po ZIMI že opozoril vse državne organe, občine in ustanove s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa: https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-zagotovitve-dostopnosti-objektov-v-javni-rabi-za-ljudi-z-invalidnostmi-po-zakonu-o-izenacevanju-moznosti-invalidov/. In ko je k zagotovitvi dostopnosti pozval Slovenske železnice: https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-enake-dostopnosti-do-prevoza-v-zelezniskem-prometu-za-invalide/.

V posebnem poročilu o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, ki je dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/09/Dostopnost-srednjih-sol-za-gibalno-ovirane.pdf, je Zagovornik med drugim ugotovil, da je uradno le četrtina objektov, v katerih se izvaja srednješolski pouk, omogoča vse pogoje za vključitev gibalno oviranih ljudi v izobraževalni proces. Pristojnim je ob izdaji priročnika priporočil, kaj je treba narediti, da bodo lahko šole opravile primerne prilagoditve, kot to določa zakon: https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-dostopnosti-srednjih-sol-za-gibalno-ovirane/.

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024