Search
Close this search box.

Varstvo pred diskriminacijo: Lobnik poslance pozval, naj v proračunu zagotovijo sredstva za izvajanje ključnih nalog Zagovornika

15. 11. 2023
Sodelavci Zagovornika na sejmu za tretje življenjsko obdobje.

Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik neodvisnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Miha Lobnik se je zato obrnil na poslance Državnega zbora. V prošnji za ukrepanje proti arbitrarnemu znižanju sredstev za izvajanje vseh zakonskih nalog Zagovornika Lobnik opozarja na škodljive posledice postopanja vlade za prebivalce. Že sedaj vsak peti prebivalcev Slovenije pravi, da je že bil diskriminiran.

»Poslanke in poslanci imate priložnost, da z amandmajem preprečite nedopusten poseg vlade v delovanje neodvisne institucije,« je poslancem zapisal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, predstojnik neodvisnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Zagovornika načela enakosti.

Vlada namreč Zagovorniku enostransko odmerja 220.000 evrov manj od tega, kar je predlagal Ministrstvu za finance. Zagovorniku bi tako v celoti zmanjkala sredstva za ozaveščanje javnosti o varstvu pred diskriminacijo, izdajo publikacij in raziskave o diskriminaciji v Sloveniji.

Gre za tako velik poseg v neodvisno delovanje Zagovornika, da zaradi tega ne bo več mogel zagotavljati izvajanja zakonskih nalog, kot mu jih nalaga Zakon o varstvu pred diskriminacijo, je poslance opozoril Lobnik. »Postopanje vlade je v nasprotju s priporočili Evropske komisije in drugih mednarodnih institucij,« je dodal.

Svet Evrope denimo opozarja, da države organom za varstvo pred diskriminacijo ne smejo arbitrarno in nesorazmerno krčiti proračunskih sredstev. Zagovornik bi za izvajanje vseh zakonskih nalog v letu 2024 potreboval vsaj 1,8 milijona evrov, vlada pa mu v predlogu proračuna določa 1,58 milijona evrov. Vladni predlog proračuna Zagovornika že vključuje tudi 157.000 evrov namenskih evropskih sredstev, ki jih je Zagovornik pridobil za evropsko sofinanciran projekt Soočimo se z diskriminacijo. S temi sredstvi Zagovornik ne more nadomestiti predvidenega izpada.

Lobnik je poslance obvestil, da Ministrstvo za finance Zagovornikovih utemeljitev in pojasnil o potrebnih finančnih sredstvih za izvajanje nalog organa ne upošteva. »Vlada je instituciji Zagovornika načela enakosti enostransko odvzela 220.000 evrov glede na sprejeti proračun za leto 2024. Že pred poplavami je Zagovorniku določila za približno 15 odstotkov nižji proračun. Zagovornik je svoj predlog proračuna tudi sam poleti dodatno znižal zaradi poplav.«

Dodal je, da mu predsednica državnozborskega Odbora za finance onemogoča nastop na prihajajočih sejah na temo proračuna: »Menim, da je tako ravnanje nedemokratično in v nasprotju z načeli pravne države in parlamentarne demokracije.«

Raziskave Zagovornika o diskriminaciji v Sloveniji kažejo, da je ta pri nas razširjena in velik problem. Vsak peti prebivalec Slovenije pravi, da je že bil diskriminiran. Žrtve diskriminacijo največkrat prijavijo, ko se jim zgodi na področju dela in zaposlovanja in pri dostopu do blaga in storitev.

Samo v letu 2022 je Zagovornik pomoč in svetovanje nudil več kot 400 ljudem, ki so menili, da so diskriminirani. Zaključil je obravnavo 50 postopkov ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj in diskriminacijo ugotovil v 14 zadevah. Opravil je 29 ocen diskriminatornosti predpisov in za diskriminatorne ocenil devet predpisov. Dal pa je tudi 81 priporočil za odpravo diskriminacije, spodbujanje enakega obravnavanja in izboljšanje predlogov zakonov in veljavnih predpisov. Pripravil je zgibanki o nedopustnosti diskriminacije po starosti, posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane ter strokovni prevod priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu. Vsi izdelki Zagovornika so objavljeni na spletni strani www.zagovornik.si.

Odziv Zagovornika načela enakosti na trditve Ministrstva za finance

Pojasnilo ministrstva za finance, da je znižanje proračunskih sredstev posledica poplav in s tem povezanih varčevanj, ne drži. Znižanje je ministrstvo predlagalo na sestanku 13. 6. 2023, vlada pa ga je potrdila 10. 7. 2023, torej štiri tedne pred poplavami. Zagovornik je 14. septembra samostojno solidarno prispeval za obnovo pri poplavah 4 odstotke integralnih sredstev brez sredstev za stroške dela in 2 odstotka pri stroških dela za leto 2024 in 2025, zato tovrstni očitki ministrstva ne držijo, še več grobo zavajajo.

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024