Varstvo pred diskriminacijo: Lobnik poslance pozval, naj v proračunu zagotovijo sredstva za izvajanje ključnih nalog Zagovornika

15. 11. 2023

Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik neodvisnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Miha Lobnik se je zato obrnil na poslance Državnega zbora. V prošnji za ukrepanje proti arbitrarnemu znižanju sredstev za izvajanje vseh zakonskih nalog Zagovornika Lobnik opozarja na škodljive posledice postopanja vlade za prebivalce. Že sedaj vsak peti prebivalcev Slovenije pravi, da je že bil diskriminiran.

»Poslanke in poslanci imate priložnost, da z amandmajem preprečite nedopusten poseg vlade v delovanje neodvisne institucije,« je poslancem zapisal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, predstojnik neodvisnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Zagovornika načela enakosti.

Vlada namreč Zagovorniku enostransko odmerja 220.000 evrov manj od tega, kar je predlagal Ministrstvu za finance. Zagovorniku bi tako v celoti zmanjkala sredstva za ozaveščanje javnosti o varstvu pred diskriminacijo, izdajo publikacij in raziskave o diskriminaciji v Sloveniji.

Gre za tako velik poseg v neodvisno delovanje Zagovornika, da zaradi tega ne bo več mogel zagotavljati izvajanja zakonskih nalog, kot mu jih nalaga Zakon o varstvu pred diskriminacijo, je poslance opozoril Lobnik. »Postopanje vlade je v nasprotju s priporočili Evropske komisije in drugih mednarodnih institucij,« je dodal.

Svet Evrope denimo opozarja, da države organom za varstvo pred diskriminacijo ne smejo arbitrarno in nesorazmerno krčiti proračunskih sredstev. Zagovornik bi za izvajanje vseh zakonskih nalog v letu 2024 potreboval vsaj 1,8 milijona evrov, vlada pa mu v predlogu proračuna določa 1,58 milijona evrov. Vladni predlog proračuna Zagovornika že vključuje tudi 157.000 evrov namenskih evropskih sredstev, ki jih je Zagovornik pridobil za evropsko sofinanciran projekt Soočimo se z diskriminacijo. S temi sredstvi Zagovornik ne more nadomestiti predvidenega izpada.

Lobnik je poslance obvestil, da Ministrstvo za finance Zagovornikovih utemeljitev in pojasnil o potrebnih finančnih sredstvih za izvajanje nalog organa ne upošteva. »Vlada je instituciji Zagovornika načela enakosti enostransko odvzela 220.000 evrov glede na sprejeti proračun za leto 2024. Že pred poplavami je Zagovorniku določila za približno 15 odstotkov nižji proračun. Zagovornik je svoj predlog proračuna tudi sam poleti dodatno znižal zaradi poplav.«

Dodal je, da mu predsednica državnozborskega Odbora za finance onemogoča nastop na prihajajočih sejah na temo proračuna: »Menim, da je tako ravnanje nedemokratično in v nasprotju z načeli pravne države in parlamentarne demokracije.«

Raziskave Zagovornika o diskriminaciji v Sloveniji kažejo, da je ta pri nas razširjena in velik problem. Vsak peti prebivalec Slovenije pravi, da je že bil diskriminiran. Žrtve diskriminacijo največkrat prijavijo, ko se jim zgodi na področju dela in zaposlovanja in pri dostopu do blaga in storitev.

Samo v letu 2022 je Zagovornik pomoč in svetovanje nudil več kot 400 ljudem, ki so menili, da so diskriminirani. Zaključil je obravnavo 50 postopkov ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj in diskriminacijo ugotovil v 14 zadevah. Opravil je 29 ocen diskriminatornosti predpisov in za diskriminatorne ocenil devet predpisov. Dal pa je tudi 81 priporočil za odpravo diskriminacije, spodbujanje enakega obravnavanja in izboljšanje predlogov zakonov in veljavnih predpisov. Pripravil je zgibanki o nedopustnosti diskriminacije po starosti, posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane ter strokovni prevod priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu. Vsi izdelki Zagovornika so objavljeni na spletni strani www.zagovornik.si.

Odziv Zagovornika načela enakosti na trditve Ministrstva za finance

Pojasnilo ministrstva za finance, da je znižanje proračunskih sredstev posledica poplav in s tem povezanih varčevanj, ne drži. Znižanje je ministrstvo predlagalo na sestanku 13. 6. 2023, vlada pa ga je potrdila 10. 7. 2023, torej štiri tedne pred poplavami. Zagovornik je 14. septembra samostojno solidarno prispeval za obnovo pri poplavah 4 odstotke integralnih sredstev brez sredstev za stroške dela in 2 odstotka pri stroških dela za leto 2024 in 2025, zato tovrstni očitki ministrstva ne držijo, še več grobo zavajajo.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023