Search
Close this search box.

Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške

17. 3. 2023
Nasilje v družini

Zagovornik: Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške

Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil v pripravo Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami za obdobje 2023–2028, ki je v javni obravnavi. Opozoril je, da morajo biti v materinskih domovih, varnih hišah, zatočiščih in kriznih centrih zagotovljene tudi nastanitve za osebe z invalidnostmi in moške, ki so žrtve nasilja v družini. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki resolucijo pripravlja, je priporočil, naj tudi za ti skupini predvidi ustrezne ukrepe in določi kazalnike napredka pri uresničevanju zadanih ciljev.

Zagovornik je pregledal predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023–2028, ki ga pripravlja MDDSZ. Priporočil je dopolnitev dela resolucije, ki se nanaša na zagotavljanje namestitev v nastanitvenih programih za žrtve nasilja v družini in nad ženskami.

Ministrstvo je opozoril, da je treba v tem strateškem dokumentu upoštevati, da so med žrtvami nasilja v družini večkrat tudi osebe z invalidnostmi. In da so med žrtvami tudi moški.

Kot je med drugim navedel v utemeljitvi predlogov izboljšav resolucije, je dostopnost do storitev in nastanitvenih programov za žrtve nasilja v družini še posebej pomembna za ljudi z invalidnostmi. Ti so namreč pogosteje žrtve nasilja kot osebe brez te osebne okoliščine. Po podatkih iz brošure »Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini«, ki jo je pripravilo MDDSZ, pa trenutno zgolj eno društvo v državi zatočišče pred nasiljem izrecno nudi tudi osebam z invalidnostmi.

Zagovornik je zato priporočil, naj se v resolucijo doda cilj, da mora biti pomoč v primeru nasilja v družini dostopna tudi osebam z invalidnostmi. Za kazalnik uspešnosti doseganja tega cilja pa doda merilo, koliko nastanitvenih mest je zanje na voljo v varnih hišah in drugih tovrstnih prostorih.

V priporočilu je opozoril še, da je treba izboljšati možnosti za pomoč in zaščito tudi za odrasle moške, ki so žrtve nasilja v družini. Žrtve nasilja v družini so sicer v veliki večini primerov ženske, in sicer v 90 odstotkih. Društvo Beli obroč pa navaja, da je vsak deseti moški doživel posilstvo, fizično nasilje oziroma zalezovanje s strani intimne partnerice ali partnerja. Po navedbah Zdravniške zbornice Slovenije raziskave kažejo, da strokovni delavci na področju nasilja v družini moškim žrtvam pogosto ne verjamejo ali njihova pričevanja spregledajo.

Organ za varstvo pred diskriminacijo je zato ministrstvu priporočil, naj bodo v resoluciji predvideni tudi ukrepi za zaščito moških žrtev nasilja v družini. Kot je navedel, mora biti dostop do nastanitev in storitev v varnem in mirnem okolju v primeru nasilja v družini na voljo vsem žrtvam, ne glede na njihove osebne okoliščine.

To je kratek povzetek priporočila, ki je v celoti objavljeno na naslovu https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/03/Priporocili-glede-predloga-Resolucije-o-nacionalnem-programu-preprecevanja-nasilja-v-druzini-in-nasilja-nad-zenskami-2023%E2%80%932028.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024