Tudi Višje sodišče v zadevi kolesarskega sodnika pritrdilo Zagovorniku

26. 10. 2022
Kolesarska dirka in sodnik

Zagovornik načela enakosti je v letu 2019 prevzel prvi primer zastopanja in spremljanja stranke na sodišču. Po tem, ko je v postopku ugotavljanja diskriminacije kolesarskega sodnika ugotovil diskriminacijo zaradi starosti, je na ljubljansko okrajno sodišče kot pooblaščenec stranke vložil tožbo proti Društvu kolesarskih sodnikov Slovenije. To je po mnenju Zagovornika ravnalo diskriminatorno, ker mu ni dovolilo soditi zgolj zato, ker je dopolnil 70 let, pri tem pa ni upoštevalo njegovih dejanskih sposobnosti. Okrajno sodišče je potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev starizma. Društvu je naložilo tudi plačilo nadomestila za diskriminacijo tožniku v višini 2.000 evrov. Oba, tako kolesarski sodnik kot društvo, sta vložila pritožbo na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Zagovornik načela enakosti je leta 2018 v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je Društvo kolesarskih sodnikov diskriminiralo enega od svojih članov na podlagi starosti. Ko je dopolnil 70 let, mu na podlagi določb statuta društva samo zaradi njegove starosti ni več izdalo licence za sojenje na kolesarskih tekmah. Pri ugotovitvi diskriminacije je Zagovornik upošteval tudi to, da kolesarski sodniki ne opravljajo pretiranega fizičnega dela, ampak kot sopotniki v avtomobilu ali na motorju nadzirajo potek tekem.

Društvo tudi po ugotovitvi diskriminacije svoje odločitve ni hotelo spremeniti. Prikrajšani sodnik se je zato odločil za tožbo zaradi diskriminacije, Zagovornik pa ga je zastopal pred sodiščem. Obravnavani primer je bil namreč po Zagovornikovi oceni vzorčen primer starizma, tožba pa dodaten način opozarjanja na prisotnost te oblike diskriminacije v družbi.

Ljubljansko okrajno sodišče je v razsodbi potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev diskriminacije zaradi starosti. Društvu je naložilo, da pritožniku v 15. dneh izda licenco za kolesarskega sodnika in mu plača tudi nadomestilo za diskriminacijo v višini 2.000 evrov. Sodišče je društvu naložilo še, naj poskrbi za objavo o sodbi v treh dnevnih časopisih. Kot je zapisalo, je seznanitev javnosti z vsebino sodbe potrebna, saj bo to prispevalo k preprečevanju diskriminacije v drugih podobnih primerih, še posebej takih, v katerih gre za družbeni pojav staromrzništva.

Oba, tako kolesarski sodnik kot Društvo kolesarskih sodnikov, sta  vložila pritožbi na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Društvo kolesarskih sodnikov je oškodovancu že izplačalo odškodnino za diskriminacijo, Zagovornik načela enakosti pa pričakuje, da bo sodbo izvršilo v celoti in jo v skladu z odločitvijo sodišča objavilo tudi v časopisih.

Gre za prvi primer, v katerem je Zagovornik kot pooblaščenec na podlagi 39. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, dosegel izplačilo nadomestila za diskriminirano stranko.  

Več o diskriminaciji kolesarskega sodnika je na povezavi: https://zagovornik.si/diskriminacija-zaradi-starosti-s-strani-sportnega-drustva/.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023