Search
Close this search box.

Tudi Višje sodišče v zadevi kolesarskega sodnika pritrdilo Zagovorniku

26. 10. 2022
Kolesarska dirka in sodnik

Zagovornik načela enakosti je v letu 2019 prevzel prvi primer zastopanja in spremljanja stranke na sodišču. Po tem, ko je v postopku ugotavljanja diskriminacije kolesarskega sodnika ugotovil diskriminacijo zaradi starosti, je na ljubljansko okrajno sodišče kot pooblaščenec stranke vložil tožbo proti Društvu kolesarskih sodnikov Slovenije. To je po mnenju Zagovornika ravnalo diskriminatorno, ker mu ni dovolilo soditi zgolj zato, ker je dopolnil 70 let, pri tem pa ni upoštevalo njegovih dejanskih sposobnosti. Okrajno sodišče je potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev starizma. Društvu je naložilo tudi plačilo nadomestila za diskriminacijo tožniku v višini 2.000 evrov. Oba, tako kolesarski sodnik kot društvo, sta vložila pritožbo na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Zagovornik načela enakosti je leta 2018 v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je Društvo kolesarskih sodnikov diskriminiralo enega od svojih članov na podlagi starosti. Ko je dopolnil 70 let, mu na podlagi določb statuta društva samo zaradi njegove starosti ni več izdalo licence za sojenje na kolesarskih tekmah. Pri ugotovitvi diskriminacije je Zagovornik upošteval tudi to, da kolesarski sodniki ne opravljajo pretiranega fizičnega dela, ampak kot sopotniki v avtomobilu ali na motorju nadzirajo potek tekem.

Društvo tudi po ugotovitvi diskriminacije svoje odločitve ni hotelo spremeniti. Prikrajšani sodnik se je zato odločil za tožbo zaradi diskriminacije, Zagovornik pa ga je zastopal pred sodiščem. Obravnavani primer je bil namreč po Zagovornikovi oceni vzorčen primer starizma, tožba pa dodaten način opozarjanja na prisotnost te oblike diskriminacije v družbi.

Ljubljansko okrajno sodišče je v razsodbi potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev diskriminacije zaradi starosti. Društvu je naložilo, da pritožniku v 15. dneh izda licenco za kolesarskega sodnika in mu plača tudi nadomestilo za diskriminacijo v višini 2.000 evrov. Sodišče je društvu naložilo še, naj poskrbi za objavo o sodbi v treh dnevnih časopisih. Kot je zapisalo, je seznanitev javnosti z vsebino sodbe potrebna, saj bo to prispevalo k preprečevanju diskriminacije v drugih podobnih primerih, še posebej takih, v katerih gre za družbeni pojav staromrzništva.

Oba, tako kolesarski sodnik kot Društvo kolesarskih sodnikov, sta  vložila pritožbi na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Društvo kolesarskih sodnikov je oškodovancu že izplačalo odškodnino za diskriminacijo, Zagovornik načela enakosti pa pričakuje, da bo sodbo izvršilo v celoti in jo v skladu z odločitvijo sodišča objavilo tudi v časopisih.

Gre za prvi primer, v katerem je Zagovornik kot pooblaščenec na podlagi 39. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, dosegel izplačilo nadomestila za diskriminirano stranko.  

Več o diskriminaciji kolesarskega sodnika je na povezavi: https://zagovornik.si/diskriminacija-zaradi-starosti-s-strani-sportnega-drustva/.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024