Tudi Višje sodišče v zadevi kolesarskega sodnika pritrdilo Zagovorniku

Tudi Višje sodišče v zadevi kolesarskega sodnika pritrdilo Zagovorniku

26. 10. 2022

Zagovornik načela enakosti je v letu 2019 prevzel prvi primer zastopanja in spremljanja stranke na sodišču. Po tem, ko je v postopku ugotavljanja diskriminacije kolesarskega sodnika ugotovil diskriminacijo zaradi starosti, je na ljubljansko okrajno sodišče kot pooblaščenec stranke vložil tožbo proti Društvu kolesarskih sodnikov Slovenije. To je po mnenju Zagovornika ravnalo diskriminatorno, ker mu ni dovolilo soditi zgolj zato, ker je dopolnil 70 let, pri tem pa ni upoštevalo njegovih dejanskih sposobnosti. Okrajno sodišče je potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev starizma. Društvu je naložilo tudi plačilo nadomestila za diskriminacijo tožniku v višini 2.000 evrov. Oba, tako kolesarski sodnik kot društvo, sta vložila pritožbo na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Zagovornik načela enakosti je leta 2018 v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je Društvo kolesarskih sodnikov diskriminiralo enega od svojih članov na podlagi starosti. Ko je dopolnil 70 let, mu na podlagi določb statuta društva samo zaradi njegove starosti ni več izdalo licence za sojenje na kolesarskih tekmah. Pri ugotovitvi diskriminacije je Zagovornik upošteval tudi to, da kolesarski sodniki ne opravljajo pretiranega fizičnega dela, ampak kot sopotniki v avtomobilu ali na motorju nadzirajo potek tekem.

Društvo tudi po ugotovitvi diskriminacije svoje odločitve ni hotelo spremeniti. Prikrajšani sodnik se je zato odločil za tožbo zaradi diskriminacije, Zagovornik pa ga je zastopal pred sodiščem. Obravnavani primer je bil namreč po Zagovornikovi oceni vzorčen primer starizma, tožba pa dodaten način opozarjanja na prisotnost te oblike diskriminacije v družbi.

Ljubljansko okrajno sodišče je v razsodbi potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev diskriminacije zaradi starosti. Društvu je naložilo, da pritožniku v 15. dneh izda licenco za kolesarskega sodnika in mu plača tudi nadomestilo za diskriminacijo v višini 2.000 evrov. Sodišče je društvu naložilo še, naj poskrbi za objavo o sodbi v treh dnevnih časopisih. Kot je zapisalo, je seznanitev javnosti z vsebino sodbe potrebna, saj bo to prispevalo k preprečevanju diskriminacije v drugih podobnih primerih, še posebej takih, v katerih gre za družbeni pojav staromrzništva.

Oba, tako kolesarski sodnik kot Društvo kolesarskih sodnikov, sta  vložila pritožbi na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Društvo kolesarskih sodnikov je oškodovancu že izplačalo odškodnino za diskriminacijo, Zagovornik načela enakosti pa pričakuje, da bo sodbo izvršilo v celoti in jo v skladu z odločitvijo sodišča objavilo tudi v časopisih.

Gre za prvi primer, v katerem je Zagovornik kot pooblaščenec na podlagi 39. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, dosegel izplačilo nadomestila za diskriminirano stranko.  

Več o diskriminaciji kolesarskega sodnika je na povezavi: https://www.zagovornik.si/diskriminacija-zaradi-starosti-s-strani-sportnega-drustva/.

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022