Search
Close this search box.

Tudi Višje sodišče v zadevi kolesarskega sodnika pritrdilo Zagovorniku

26. 10. 2022
Kolesarska dirka in sodnik

Zagovornik načela enakosti je v letu 2019 prevzel prvi primer zastopanja in spremljanja stranke na sodišču. Po tem, ko je v postopku ugotavljanja diskriminacije kolesarskega sodnika ugotovil diskriminacijo zaradi starosti, je na ljubljansko okrajno sodišče kot pooblaščenec stranke vložil tožbo proti Društvu kolesarskih sodnikov Slovenije. To je po mnenju Zagovornika ravnalo diskriminatorno, ker mu ni dovolilo soditi zgolj zato, ker je dopolnil 70 let, pri tem pa ni upoštevalo njegovih dejanskih sposobnosti. Okrajno sodišče je potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev starizma. Društvu je naložilo tudi plačilo nadomestila za diskriminacijo tožniku v višini 2.000 evrov. Oba, tako kolesarski sodnik kot društvo, sta vložila pritožbo na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Zagovornik načela enakosti je leta 2018 v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je Društvo kolesarskih sodnikov diskriminiralo enega od svojih članov na podlagi starosti. Ko je dopolnil 70 let, mu na podlagi določb statuta društva samo zaradi njegove starosti ni več izdalo licence za sojenje na kolesarskih tekmah. Pri ugotovitvi diskriminacije je Zagovornik upošteval tudi to, da kolesarski sodniki ne opravljajo pretiranega fizičnega dela, ampak kot sopotniki v avtomobilu ali na motorju nadzirajo potek tekem.

Društvo tudi po ugotovitvi diskriminacije svoje odločitve ni hotelo spremeniti. Prikrajšani sodnik se je zato odločil za tožbo zaradi diskriminacije, Zagovornik pa ga je zastopal pred sodiščem. Obravnavani primer je bil namreč po Zagovornikovi oceni vzorčen primer starizma, tožba pa dodaten način opozarjanja na prisotnost te oblike diskriminacije v družbi.

Ljubljansko okrajno sodišče je v razsodbi potrdilo, da je bil kolesarski sodnik žrtev diskriminacije zaradi starosti. Društvu je naložilo, da pritožniku v 15. dneh izda licenco za kolesarskega sodnika in mu plača tudi nadomestilo za diskriminacijo v višini 2.000 evrov. Sodišče je društvu naložilo še, naj poskrbi za objavo o sodbi v treh dnevnih časopisih. Kot je zapisalo, je seznanitev javnosti z vsebino sodbe potrebna, saj bo to prispevalo k preprečevanju diskriminacije v drugih podobnih primerih, še posebej takih, v katerih gre za družbeni pojav staromrzništva.

Oba, tako kolesarski sodnik kot Društvo kolesarskih sodnikov, sta  vložila pritožbi na Višje sodišče, ki je pritožbi zavrnilo. Sodba okrajnega sodišča je tako postala pravnomočna.

Društvo kolesarskih sodnikov je oškodovancu že izplačalo odškodnino za diskriminacijo, Zagovornik načela enakosti pa pričakuje, da bo sodbo izvršilo v celoti in jo v skladu z odločitvijo sodišča objavilo tudi v časopisih.

Gre za prvi primer, v katerem je Zagovornik kot pooblaščenec na podlagi 39. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, dosegel izplačilo nadomestila za diskriminirano stranko.  

Več o diskriminaciji kolesarskega sodnika je na povezavi: https://zagovornik.si/diskriminacija-zaradi-starosti-s-strani-sportnega-drustva/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024