Manjši Logotip Zagovornika Načela Enakosti
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOOČIMO SE Z DISKRIMINACIJO

Ustvarjajmo družbo enakih možnosti

O projektu

Vsak peti prebivalcev Slovenije pravi, da je že bil žrtev diskriminacije, nekateri večkrat. Le majhen delež pa ob diskriminaciji tudi ukrepa, pa čeprav so postopki brezplačni in ukrepanje tudi večkrat zaleže.

S projektom Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti dvigujemo osveščenost o diskriminaciji, o negativnih učinkih, ki jih ta pojav povzroča družbi, in o možnostih ukrepanja. Širimo zavedanje položaja ranljivih skupin in povečujemo občutljivost na diskriminacijo za bolj povezano in solidarno družbo.

To dosegamo s ciljnim osveščanjem splošne javnosti, s pripravo in deljenjem učnih gradiv in z gledališko predstavo o diskriminaciji. Posebna ciljna skupina projekta so tudi javni uslužbenci na lokalni ravni, ki se bodo v okviru projekta usposobili za promotorje enake obravnave in enakih možnosti.

V projektu sodelujemo Zagovornik načela enakosti, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Skupnost občin Slovenije in Fundacija Prizma. Projekt je sofinanciran iz Programa Evropske unije za državljane, enakost, pravice in vrednote.

»Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske komisije. Zanje ne moreta biti odgovorni niti Evropska unija niti Evropska komisija.«