Search
Close this search box.

Različna obravnava slabovidnih voznikov pri vožnji s poteklim vozniškim dovoljenjem ni diskriminacija

19. 6. 2024
Oseba z očali v avtu.

V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki, ki za vožnjo prav tako rabijo očala, a so slabovidni postali po pridobitvi vozniškega dovoljenja in zato te oviranosti v vozniškem dovoljenju še nimajo zabeležene, za enak prekršek prejmejo več kot desetkrat nižjo globo. Zagovornik je ocenil, da ureditev ni diskriminatorna glede na čas pridobitve slabovidnosti. Kot je ugotovil, je razlikovanje med skupinama upravičeno. Zakonodaja pa predvideva tudi možnost naknadnega vpisa omejitve veljavnosti vozniškega dovoljenja pri tistih, ki so slabovidni postali po tem, ko so ga že pridobili.

Zagovornika načela enakosti je prijavitelj diskriminacije opozoril na domnevno neupravičeno različno obravnavo voznikov, ki pri vožnji potrebujejo očala. Navedel je, da ima skupina voznikov, ki so bili slabovidni že ob pridobivanju vozniškega dovoljenja, to dovoljenje z omejenim rokom trajanja. Obdobno ga morajo podaljševati z opravljanjem zdravniških pregledov. Vozniki, ki so ravno tako slabovidni, a se jim je vid poslabšal po pridobitvi vozniškega dovoljenja, pa imajo dovoljenje z neomejenim rokom trajanja, čeprav predstavljajo enako nevarnost v prometu. Prijaviteljev glavni očitek o diskriminaciji se je nanašal na obravnavo v primeru prometnega prekrška vožnje s pretečenim vozniškim dovoljenjem. Kot je navedel, je za prvo skupino pri takem prekršku predviden zaseg vozila, tablic in globa 500 evrov. Vozniki iz druge skupine pa bi ob istem prekršku dobili le globo v višini 40 evrov.

Zagovornik je zaradi navedb opravil oceno diskriminatornosti tistih določb zakona o voznikih in zakona o pravilih cestnega prometa, ki to urejata. Preveril je, ali je ureditev diskriminatorna na podlagi osebne okoliščine nastanka slabovidnosti kot osebne okoliščine zdravstvenega stanja.

Ob proučitvi zadeve je najprej ugotovil, da imetniki vozniških dovoljenj z omejitvijo in brez omejitve veljavnosti niso v primerljivem položaju, da bi pri tej različni obravnavi sploh lahko govorili o diskriminaciji. Vozniki iz prve skupine imajo namreč vozniško dovoljenje, ki je z razlogom takšno z omejenim rokom trajanja in vezano na opravljanje obdobnih zdravstvenih pregledov. Vozniška dovoljenja drugih pa utemeljeno nimajo omejenega trajanja, saj ob pridobivanju dovoljenja ni bilo razlogov za to, da bi jim veljavnost omejili.

Po oceni Zagovornika je upravičeno tudi razlikovanje pri kaznovanju vožnje s pretečenim vozniškim dovoljenjem z omejenim ali neomejenim rokom veljavnosti. Vožnja z neveljavnim vozniškim dovoljenjem, vezanim na redne zdravstvene preglede, namreč potencialno predstavlja neprimerljivo večje tveganje v prometu kot vožnja s preteklim vozniškim dovoljenjem, katerega veljavnost ni pogojena z obdobnimi zdravstvenimi pregledi.

Poleg tega je Zagovornik ugotovil, da zakon o voznikih omogoča, da se tudi tistim, ki se jim je vid poslabšal po pridobitvi vozniškega dovoljenja, naknadno vpiše omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja. To se zgodi na podlagi napotitve na zdravniški pregled na pobudo upravne enote, ki ukrepa po obvestilu policije, tožilstva, sodišča, zdravstvenega zavoda, osebnega zdravnika, zdravnika specialista ali delodajalca, oziroma na pobudo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Zagovornik je ugotovil tudi, da so predvidene kazni v primeru prekrška vožnje s pretečenim vozniškim dovoljenjem, ki ga stori oseba, ki je napotena na tak zdravniški pregled, enake kot za tiste, ki imajo omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja že, odkar so ga pridobili. Zato je ocenil, da ocenjevana ureditev ni diskriminatorna.

To je kratek povzetek ocene, ki je objavljena na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/06/Ocena_Razlicna-obravnava-slabovidnih-voznikov-pri-voznji-s-poteklim-vozniskim-dovoljenjem-ni-diskriminacija.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024