Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

26. 9. 2022

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi volitvami jim je podobno kot drugim strankam omogočila predstavitev stališč, a jih pri tem neupravičeno obravnavala slabše. Predstavitve njihovih stališč je objavila zgolj v prebranem povzetku, stališča strank, ki katoliškemu nauku ne nasprotujejo, pa predstavila z objavo zvočnih posnetkov pogovorov s kandidati teh strank za poslance. Radijska postaja je tako določene stranke diskriminirala na podlagi vere ali prepričanja, in sicer na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. Radio je v postopku ugotavljanja diskriminacije v zadnjem dopisu Zagovorniku navedel, da bo, skladno z Zagovornikovo odločbo,  v prihodnje ravnal tako, da bo ugotovljeno diskriminacijo odpravil.

Zagovornik je v postopku diskriminacije ugotavljal, ali je radio posebnega pomena s svojimi pravili in ravnanjem diskriminiral določene politične stranke pri predstavitvah kandidatov pred letošnjimi volitvami v državni zbor.

Postopek je začel na podlagi predloga za obravnavo diskriminacije, v katerem je prijavitelj navedel, da je radio stranke diskriminiral pri dostopu do storitev. V povabilu strankam, naj se pred volitvami tudi na tem radiu predstavijo javnosti, je radio zapisal, da bo to storitev nudil le tistim, ki v svojih programih in stališčih ne nasprotujejo nauku katoliške cerkve, kar je preverjal s posebnim vprašalnikom.

Zagovornik je ob pregledu dejstev in okoliščin primera ugotovil, da je radio vse stranke, ki so se vabilu odzvale, predstavil v svojem programu, a jih pri tem obravnaval različno. Pogovore s kandidati strank, ki deklaratorno sledijo katoliškemu nauku ali mu ne nasprotujejo, je objavil v obliki posnetkov intervjujev, pogovore s kandidati preostalih strank pa samo s povzetkom pogovorov. Možnost zvočne predstavitve je tako radio dal strankam Naša dežela, Zeleni Slovenije, Glas za otroke in družine, NSi, s povzetki pa predstavil stališča strank Vesna, Z.Dej, SD, Lide in SNS.

Diskriminacija je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo vsako neupravičeno neenako obravnavanje osebe na podlagi njenih osebnih okoliščin v primerjavi z drugimi, ki so v primerljivem položaju, a teh osebnih okoliščin nimajo. Osebne okoliščine so spol, barva kože, narodnost ali etnično poreklo, jezik, invalidnost, vera ali prepričanje, starost, spolna usmerjenost, zdravstveno ali premoženjsko stanje, starševstvo in podobno. Zakon določa tudi dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije, ko različno obravnavanje zasleduje legitimen cilj in je ob tem sorazmerno v širšem smislu, kar pomeni, da za dosego tega legitimnega cilja uporabi ustrezno, nujno potrebno in sorazmerno sredstvo.

Zagovornik je zato preveril, ali bi ugotovljeno razlikovanje radia pri predstavitvah kandidatov lahko predstavljalo izjemo od prepovedi diskriminacije in bilo upravičeno. Pri radiu je preveril, ali je z ugotovljenim razlikovanjem zasledoval kak poseben cilj in ali je bilo sredstvo, ki ga je pri tem uporabil, tudi sorazmerno.

Radio je Zagovorniku pojasnil, da je nepridobitna radijska postaja posebnega pomena, ki zagovarja katoliške vrednote, in da je razlikovanje pri obravnavi kandidatov strank na podlagi osebne okoliščine vere ali prepričanja uvedel zato, da s predvajanjem posnetkov izjav kandidatov na volitvah, ki se s katoliškim naukom ne strinjajo, ne bi žalil čustev poslušalcev.

Zagovornik je ocenil, da navedeni cilj radia temelji na predpostavki, da so lahko že sama stališča nekaterih političnih strank do naukov katoliške cerkve in z njimi povezanimi krščanskimi vrednotami žaljiva do poslušalcev. Kljub temu je dopustil možnost, da bi ravnanje radia lahko zasledovalo legitimen cilj, in sicer zaščito poslušalcev pred versko žaljivim načinom podajanja mnenj o katoliškem nauku. Zato je opravil še test sorazmernosti ukrepa.

V tem testu je ocenil, da je odločitev radia, da predstavitev stališč nekaterih političnih strank izvede zgolj s povzetkom pogovorov s kandidati teh strank, lahko ustrezno sredstvo za preprečitev žaljenja verskih čustev poslušalcev. Je pa ocenil tudi, da to ni bilo ne edino možno ne sorazmerno sredstvo za dosego tega cilja.

Radio je namreč pogovore s kandidati vseh strank, ki so se odločile za sodelovanje v njegovih predvolilnih oddajah, posnel vnaprej in bi lahko torej morebitne dele pogovorov, ki bi stališča strank do naukov katoliške vere predstavljali na način, ki bi žalil verska čustva, iz pogovorov izrezal in jih predstavil brez takih žalitev. To pomeni, da je za dosego navedenega legitimnega cilja obstajal tudi alternativen ukrep, ki je omogočal varovanje pravic poslušalcev in hkrati tudi enakopravno obravnavo političnih strank. Tudi zato pa je Zagovornik ocenil, da uporabljeno razlikovanje med političnimi strankami ni bil sorazmeren ukrep – ravnanje radia je namreč prikrajšanim strankam povzročilo večjo škodo, kot je povzemanje njihovih stališč radiu in poslušalcem koristilo.

Zagovornik je zato odločil, da je radio nekatere politične stranke in njihove kandidate na državnozborskih volitvah obravnaval diskriminatorno. Neupravičeno jih je različno obravnaval na podlagi njihove osebne okoliščine vere in prepričanja, in sicer na področju ponujanja storitev javnost.

Radio je v postopku ugotavljanja diskriminacije v zadnjem dopisu Zagovorniku navedel, da bo, skladno z Zagovornikovo odločbo,  v prihodnje ravnal tako, da bo ugotovljeno diskriminacijo odpravil.

To je samo kratek povzetek odločbe Zagovornika, ki je v celoti dostopna na https://zagovornik.si/izdelki/radijska-postaja-diskriminirala-politicne-stranke-na-podlagi-vere-ali-prepricanja/.

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022