Search
Close this search box.

Predsednica Pirc Musar: »Zagovornik načela enakosti opravlja pomembno delo pri zagotavljanju enakopravnosti v naši družbi«

24. 5. 2023

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na pogovor sprejela zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predstavil redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2022.

Zagovornik je predsednico seznanil z izzivi na področju varstva pred diskriminacijo v letu 2022. Poudaril je, da je bilo med obravnavanimi primeri domnevne diskriminacije v letu 2022 največ zadev s področja zaposlovanja in dela. Kot posebej zaskrbljujoče je označil področje dostopnosti javnih prostorov za gibalno ovirane in ob tem opozoril na zakonsko obvezo zagotovitve dostopnosti objektov v javni rabi in s tem omogočanje enakovrednega položaja invalidov. Predsednici je v tej luči predstavil tudi posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, ki ga je izdal preteklo leto in ki jasno kaže na zaskrbljujoče stanje na tem področju.

Zagovornik je izpostavil še področje zdravstva, kjer izstopa slabšanje dostopnosti pacientov do zdravstvenega varstva zaradi digitalizacije, pri čemer imajo otežen dostop do kakovostne obravnave predvsem nekatere najbolj ranljive skupine.

Predsednica republike se je zagovorniku zahvalila za dobro opravljeno delo v času od ustanovitve institucije do danes in poudarila pomemben prispevek Zagovornika pri zagotavljanju enakopravnosti v naši družbi. Še posebej je izpostavila izjemno pomembno dejavnost ozaveščanja o diskriminaciji in ob tem zagovorniku zagotovila svojo podporo pri zavzemanju za enakopravno obravnavo vseh prebivalcev Slovenije in pri opozarjanju na diskriminacijo.

Več iz rednega letnega poročila Zagovornika

Povezano z osebno okoliščino invalidnosti je Zagovornik v letu 2022 izdal posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. V njem je ugotovil, da zanje v nekaterih regijah sploh ni dostopnih šol, v nekaterih pa je dostopna le ena. Pristojne je večkrat spomnil, da se decembra 2025 izteče skrajni rok za zagotovitev dostopnosti objektov v javni rabi po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov.

Kot je v predgovoru v redno letno poročilo še izpostavil Lobnik, je tudi v letu 2022 Zagovornik največ prijav diskriminacije prejel s področja dela in zaposlovanja. »Med njimi so pogosti primeri zaradi starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja pri dodeljevanju nagrad iz naslova poslovne uspešnosti podjetij oz. t. i. božičnic. Tudi v lanskem letu so iz nekaterih uspešnih podjetij glede božičnic sporočili, da se diskriminacije v zvezi z njimi doslej niso zavedali, zdaj pa jo bodo odpravili.«

Med 50 postopki ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj, ki jih je Zagovornik zaključil lani, je diskriminacijo ugotovil v 14 zadevah. Poleg diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnice je ugotovil diskriminacijo Romov pri postrežbi v lokalu; diskriminacijo političnih strank na podlagi vere ali prepričanja s strani radijske postaje; diskriminacijo pri razgovoru za službo, ko je kandidatka dobila vprašanje o načrtovanju družine; diskriminacijo pri omejitvi dostopa do brezplačnih smučarskih vozovnic; diskriminacijo kubanske državljanke in državljana Sirije s strani banke in druge finančne institucije; diskriminacijo javne uslužbenke, ki je bila negativnih posledic deležna po tem, ko je opozorila na diskriminacijo določene etnične skupine v Sloveniji; in diskriminacijo pri prenovi železniške postaje, ko je bil zgrajen tudi nov podhod, ki ljudem z invalidnostmi ne omogoča neoviranega dostopa. Zagovornik je v nekaterih izmed naštetih primerov o diskriminaciji obvestil pristojne inšpektorate in jim predlagal uvedbo prekrškovnih postopkov.

Za doseganje napredka pri zagotavljanju enake obravnave in enakih možnosti v družbi so pomembna tudi Zagovornika priporočila. Namenjena so odpravi diskriminacije, spodbujanju enakega obravnavanja in izboljšavi predlogov zakonov ter veljavnih predpisov. V letu 2022 je Zagovornik izdal 81 priporočil, od tega 55 v zvezi z zakoni in drugimi predpisi in 26 za spodbujanje enakega obravnavanja in odpravo neenakega obravnavanja. Z uresničitvijo enega izmed preteklih priporočil Zagovornika je bila lani odpravljena dolgoletna diskriminacija istospolno usmerjenih moških pri krvodajalstvu.

Boljše poznavanje načel enake obravnave in enakih možnosti je Zagovornik tudi v letu 2022 krepil z okroglimi mizami in spletnimi pogovori o svojih izdelkih. Eden izmed njih je bil pogovor ob izdaji strokovnega prevoda priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu Agencije EU za temeljne pravice (FRA). Ta bo v pomoč tudi pri nadaljnjem razvoju slovenske pravne terminologije.

Redno letno poročilo Zagovornika je v elektronski obliki dostopno na naslovu https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/letno-porocilo/.

Neposredno pa do datotek dostopate tudi s klikom na sledeče povezave:

  • Prvi del poročila
    V prvem delu poročila so zbirno in sistematično navedene vse dejavnosti Zagovornika v preteklem letu. Poglavja opišejo pregled dela in statistiko na posameznih primerih kot na širših družbeno sistemskih področjih. 
  • Drugi del poročila
    Vsebina drugega dela predstavlja povzetke posameznih primerov po osebnih okoliščinah ter opise izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti Zagovornika načela enakosti.
  • Tretji del poročila
    Vsebina tretjega dela predstavlja povzetke posameznih primerov po ministrstvih, ki pokrivajo posamezna področja ter pregled splošnih in posebnih ukrepov za odpravo diskriminacije in spodbujanje enakega obravnavanja.

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024