Search
Close this search box.

Po oceni Zagovornika so pravila za vključitev v zdravstveno zavarovanje po družinskem članu diskriminatorna glede na zakonski stan

4. 7. 2024

Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. Čeprav je njihova življenjska skupnost po Družinskem zakoniku pravno gledano enakovredna zakonski zvezi, se v zavarovanje po partnerju lahko vključijo šele, če ob prijavi v zavarovanje ob ostalih pogojih dokažejo tudi, da so v taki zvezi vsaj dve leti. To je določeno v 10. členu Pravil o zdravstvenem zavarovanju. Zagovornik je ocenil, da takšno merilo ni upravičeno in povzroča diskriminatorno obravnavo na podlagi osebne okoliščine zakonskega stanu. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je pravila pripravil, je priporočil, naj jih v tem delu spremeni.

Na Zagovornika se je obrnila brezposelna posameznica, ki deset mesecev živi s partnerjem, a nista poročena. Navedla je, da samo zato, ker ni v zakonski zvezi, ne more izkoristiti možnosti prijave v zdravstveno zavarovanje po družinskem članu. To je namenjeno tistim, ki si zavarovanja ne zmorejo plačati sami, a so v zvezi z nekom, ki je v zdravstveno zavarovanje že vključen. Kot je pojasnila, ji ta možnost ni na voljo, ker Pravila o zdravstvenem zavarovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) določajo, da lahko »zavarovanec kot družinskega člana zavaruje osebo, ki je najmanj dve leti pred vložitvijo prijave za obvezno zavarovanje živela z njim v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo«. Ocenila je, da je takšno razlikovanje med posamezniki v zakonski in zunajzakonski zvezi neupravičeno in predstavlja sistemsko diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine zakonskega stanu.

Zagovornik je zaradi utemeljenosti očitkov izvedel postopek ocene diskriminatornosti predpisa ZZZS. Preveril je temeljno zakonodajo s tega področja, razloge za uvedbo takšnega pogoja za vključitev v zdravstveno zavarovanje po družinskem članu in tudi, ali je različno obravnavanje posameznikov, ki ga ta pogoj povzroči, možno obravnavati kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Po tem zakonu je za dopustno različno obravnavanje na podlagi osebnih okoliščin možno razglasiti samo takšno, ki temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja hkrati ustrezna, nujno potrebna in sorazmerna.

Zagovornik je ugotovil, da Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) izenačuje položaj posameznikov v zunajzakonski skupnosti s posamezniki v zakonski zvezi pri priznanju pravice do zavarovanja po družinskem članu. Ne po tem zakonu ne po Družinskem zakoniku pa tudi ni določeno, koliko časa mora zunajzakonska skupnost trajati, da se jo pravno pripozna. Določeno je le, da je to zveza, ki traja »dalj časa«, kar pomeni, da je možnost pravnega priznanja veljavnosti take zveze treba preverjati od primera do primera in pri tem upoštevati tudi druge okoliščine, ne le trajanja zveze.

Iz ZZZS so Zagovorniku pojasnili, da je bil obravnavani pogoj za vključitev v zavarovanje po družinskem članu uveden pred 30 leti in da razlogov za to ne poznajo. Navedli so, da je pomembno, da obstaja objektivno merilo, ki omogoča enako obravnavo prosilcev za vključitev v zavarovanje in hitro reševanje vlog. Dve leti skupnega bivanja pa se jim zdi tudi primerno obdobje za ugotovitev, da zunajzakonska zveza traja dovolj dolgo, da se partnerjem v taki zvezi prizna možnost zavarovanja po drugem partnerju.

Zagovornik je ocenil, da sta zasledovanje enakopravne obravnave potencialnih zavarovancev in učinkovitosti postopkov legitimna cilja. Ugotovil pa je, da uvedeni pogoj za zavarovanje po družinskem članu, ki ga zavod preverja pri zunajzakonskih partnerjih, ne more biti ustrezen način za doseganje teh ciljev. Ko ZZZS za priznanje pravic iz ZZVZZ posameznikom v zunajzakonski zvezi preverja zgolj arbitrarno določen dveletni obstoj takšne zveze, namreč omeji zakonske pravice vseh tistih, ki so v zunajzakonski skupnosti, ki izpolnjuje vse pogoje za pravno priznanje njene veljavnosti, a še ne traja dve leti. S tem povzroči različno obravnavo posameznikov, ki bi morali biti skladno z določbami ZZVZZ obravnavani enako, samo glede na to, ali so poročeni ali ne. Povzroči pa tudi različno obravnavo med prosilci, ki so v pravno veljavnih zunajzakonskih zvezah.

Zagovornik je zato ocenil, da so pogoji za vključitev v zdravstveno zavarovanje po družinskem članu iz 10. člena Pravil zdravstvenega zavarovanja diskriminatorni za tiste, ki so v zunajzakonski skupnosti. V slabši položaj jih postavljajo samo na podlagi njihove osebne okoliščin zakonskega stanu. Zavodu je priporočil, naj pravila spremeni. To je kratek povzetek ocene, ki je objavljena na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/07/Ocena_Po-oceni-Zagovornika-so-pravila-za-vkljucitev-v-zdravstveno-zavarovanje-po-druzinskem-clanu-diskriminatorna-glede-na-zakonski-stan.pdf

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024