Search
Close this search box.

Nagrada za poslovno uspešnost mora biti določena nediskriminatorno

25. 3. 2021

Zagovornik načela enakosti je zaključil obravnavo še enega primera izplačila nagrade za poslovno uspešnost podjetja, v katerem je ugotovil diskriminacijo pri kriterijih za izplačilo te nagrade. Kot je znano, je upravno sodišče v celoti že potrdilo Zagovornikovo odločbo o diskriminatornosti kriterijev za izplačilo božičnice v podjetju BSH Hišni aparati.

Tudi v tokratnem primeru je podjetje višino božičnice vezalo na odsotnost zaposlenih – vsaka odsotnost z dela, razen dopusta in odmora za malico, je nagrado znižala. Zagovornik je v postopku ugotavljanja domnevne diskriminacije ugotovil, da so sprejeta merila resda veljala za vse zaposlene enako, negativno pa so učinkovala le na tiste, ki so zboleli, ki imajo kronične bolezni, na nosečnice, starše in podobno.

Negativne posledice meril so torej doletele samo osebe z določenimi osebnimi okoliščinami. Ker je diskriminacija vsaka neupravičena neenaka obravnava oseb na podlagi njihovih osebnih okoliščin, je Zagovornik ugotovil, da so merila podjetja za izplačilo božičnice diskriminatorna.

»Delavkam in delavcem bolniško predpiše zdravnik, ker zbolijo ali ker zbolijo njihovi bližnji. Bolezni ne izberejo sami. A zaradi meril za izplačilo božičnice prejmejo nižjo nagrado kot sodelavci, ki so imeli srečo, da so sami ali njihovi bližnji ostali zdravi. Merila in ostala pravila morajo zato upoštevati, da imamo ljudje osebne okoliščine, na katere ne moremo vplivati in zato zaradi njih ne smemo biti obravnavani slabše,« pravi Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti.

Zagovornik je v odločbi dodatno opozoril na nujnost razlikovanja med nagrado za delovno uspešnost posameznika in nagrado za poslovno uspešnost podjetja. Prvo lahko posamezniki prejmejo za svoje dejanske delovne rezultate, druga pa je nagrada vsem zaposlenim, ki jo prejmejo pod pogojem, da je družba dovolj poslovno uspešna. »Podjetja lahko z mesečnimi finančnimi spodbudami nagrajujejo bolj obremenjene in prizadevne delavce, pri nagradi za poslovno uspešnost podjetja pa zaradi bolezni in drugih osebnih okoliščin ne sme biti prikrajšan nihče. Merila za izplačilo nagrad morajo biti vedno skladna tudi s protidiskriminacijsko zakonodajo,« dodaja Lobnik.

Zagovornik je primer ugotovitve diskriminacije predal Inšpektoratu za delo in mu predlagal uvedbo inšpekcijskega nadzora in postopka o prekršku proti podjetju, ki je diskriminatorna pravila sprejelo. Zagovornik kot neodvisni in samostojni državni organ na področju varstva pred diskriminacijo namreč po zakonu o varstvu pred diskriminacijo nima pooblastila za izrekanje prekrškov.

Pri Zagovorniku je zaradi domnevno diskriminatornih kriterijev izplačevanja nagrade za poslovno uspešnost v teku še sedem uradnih postopkov ugotavljanja diskriminacije.

Odločba Zagovornika je dostopna na povezavi https://zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023