Na javnem pogovoru o enakosti pri delu izpostavljeni različni vidiki diskriminacije in prednosti vključevanja raznolikosti na področju zaposlovanja in dela

Na javnem pogovoru o enakosti pri delu izpostavljeni različni vidiki diskriminacije in prednosti vključevanja raznolikosti na področju zaposlovanja in dela

19. 10. 2017

Na javnem pogovoru o raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu Enakost pri delu, ki je potekal v organizaciji novega samostojnega državnega organa Zagovornika načela enakosti in Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske 19. oktobra, so govorniki predstavili različne dimenzije neenake obravnave na področju zaposlovanja in dela skozi osebni okoliščini spol in starost.

Pogovor, na katerem so sodelovali dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, profesorica na Fakulteti za družbene vede, dr. Nejc Brezovar, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Dé Louis Hurwits, ustanovitelj in direktor Intersocks d.o.o., dr. Carina van Eck, komisarka za načelo enakosti na Nizozemskem inštitutu za človekove pravice ter Barbara Zupančič, vodja projekta Listina raznolikosti, je povezoval zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Prvi mednarodni dogodek novega samostojnega organa za spodbujanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije je izpostavil, da na delovnem mestu obstajajo različne oblike diskriminacij, na katere marsikdaj nismo pozorni in jih kot take ne prepoznamo.

V uvodu je Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti na kratko predstavil nov državni organ Zagovornik načela enakosti, ki je bil ustanovljen z letošnjim letom ter izpostavil njegove naloge, izhajajoče iz Zakona o varstvu pred diskriminacijo.

Profesorica dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, ki deluje v okviru Centra za proučevanje organizacij in razvoj človeških virov je najprej povedala, da Slovenija napreduje na tem področju, ampak ugotovitve raziskave iz leta 2016 kažejo, da je v Sloveniji trg delovne sile segregiran, delovne razmere moških in žensk pa so po spolu specifične. Poudarila je: »Na določenih segmentih zaposlovanja in dela se razlike med spoloma zmanjšujejo, vendar ne na način, kot bi si želeli.« Poleg tega pa se je poslabšal tudi položaj žensk na vodilnih mestih.

Dr. Nejc Brezovar, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo in avtor knjige Prepoved diskriminacije glede na starost je izpostavil problem diskriminacije javnih uslužbencev, ki so bili prisilno upokojeni ter diskriminacijo mladih, ki v času krize niso dobili prve zaposlitve ali pa so bili zaposleni le za določen čas, po poteku pogodb pa jim delovnega razmerja niso podaljšali.

Dé Louis Hurwits je lastnik in manager družinskega podjetja Intersocks, ki je po vstopu Slovenije v EU leta 2004 v Kočevje preselil celotno podjetje, ki ima certifikat Standard SA 8000 – Social Responsibility Standard. Pri predstavitvi je izhajal iz osebnih izkušenj kot podjetnik, kjer je izpostavil, da ima veliko vlogo pri spodbujanju enakosti vzgoja in razgledanost posameznika. Če kot otrok odraščaš v družini, kjer sta strpnost in pravičnost vrednoti, lažje sprejemaš različnost, ki jo potem v življenju srečuješ. Prav tako kot uspešen podjetnik in delodajalec zasleduje vodilo: »Če narediš napako, moraš biti dovolj velik človek, da jo tudi popraviš.«

Evropski vidik sodelovanja med državami in medsebojno pomoč je izpostavila dr. Carina van Eck, komisarka za načelo enakosti na nizozemskem inštitutu za človekove pravice. »Pomembno je, da ljudje enakopravno sodelujejo v družbi, sploh ko gre za zadeve, ki se tičejo vsakdanjega življenja.« Na Nizozemskem je diskriminacija prisotna na področju dela pri neenakem plačilu za moške in ženske ter pri zaposlitvah nosečnic.

Barbara Zupančič, ki je koordinatorka projekta Listine raznolikosti v Sloveniji, je izpostavila načela, ki jih Listina raznolikosti spodbuja v 19 državah članicah Evropske unije. Gre za priporočila in spodbujanje razvijanja organizacijske kulture v delovnem okolju, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnemu spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih.

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022