Search
Close this search box.

Zatrjevana neenaka obravnava v šolah pri dodatni pomoči učenja italijanskega učnega jezika

25. 8. 2023
Svetovanje

Zagovornik je v vednost prejel pisanje občine, naslovljeno na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Občina je navedla, da na dvojezičnem območju beleži velik porast učencev-tujcev (priseljencev). Otroci priseljencev se vključujejo v šole s slovenskim in italijanskim učnim jezikom, zakonodaja pa predvideva dodatno učno pomoč samo za tiste, vpisane na šole s slovenskim učnim jezikom. To na občini ocenjujejo kot neustrezno in diskriminatorno. Zagovornik je na ministrstvo naslovil poizvedbo ter več urgenc. Z odgovorom je seznanil občino ter ji predstavil svoja pooblastila po ZVarD. Občino je seznanil, da lahko vloži predlog za izvedbo ocene predpisa, če meni, da je kateri od predpisov diskriminatoren.