Search
Close this search box.

Zatrjevana neenaka obravnava v postopkih pred sodišči

18. 8. 2023
Svetovanje

Zagovornik je prejel pisanje stranke, ki je zatrjevala diskriminacijo in številne nepravilnosti v postopkih pred sodišči. Navedla je, da je neenako obravnavana, ker je odkrila prevaro banke. Zagovornik je stranki predstavil svoje pristojnosti in definicijo diskriminacije in osebnih okoliščin. Pojasnil ji je, da v njenem primeru ne gre za diskriminacijo, saj zatrjuje, da je neenako obravnavana, ker je odkrila prevaro banke, kar ni osebna okoliščina, ki bi bila pravno varovana po ZVarD. Pojasnil je tudi, da Zagovornik v odločitve sodišč ne more posegati.