Search
Close this search box.

Zatrjevana neenaka obravnava s strani inšpektorice

25. 8. 2023
Svetovanje

Zagovornik je od drugega državnega organa prejel odstop informacije glede prijave domnevnih nepravilnostih inšpektorice. Ta naj bi po navedbah neimenovanega prijavitelja postopke inšpekcijskega nadzora zaradi odstranitve lesenih utic vodila diskriminatorno, saj naj bi obravnavala le določene lastnike in ne vseh, čeprav gre za območje z isto namensko rabo. Zagovornik je državnemu organu pojasnil svoja pooblastila ter elemente, ki morajo biti podani, da lahko govorimo o diskriminaciji, kot je prepovedana po ZVarD. Navedel je, da v zadevi ni prepoznal enega od osnovnih elementov diskriminacije, to je osebne okoliščine, ki da je razlog domnevne slabše obravnavo. Državnemu organu je zato predlagal, da prijavitelja nepravilnosti seznani s pojasnili Zagovornika. Predlagal je tudi, naj mu sporoči, da lahko predlog za obravnavo diskriminacije pošlje Zagovorniku, če bi glede na prejeta pojasnila menil, da je inšpektorica dejansko delovala v nasprotju z ZVarD.