Search
Close this search box.

Nižanje božičnice zaradi odsotnosti na delovnem mestu zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja je diskriminacija

28. 2. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Da

Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnice. Podjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico. Zagovornik je ugotovil, da je to postavilo v slabši položaj zaposlene, ki so bili odsotni z dela zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja. Zagovornik je Inšpektoratu za delo poslal predlog za uvedbo postopka o prekršku. Postopek še ni bil uveden. Kršitelj je zoper odločbo Zagovornika vložil tožbo na Upravno sodišče.