Search
Close this search box.

Zagovornik ugotovil diskriminacijo zaposlene zaradi članstva v sindikatu

24. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Da

Zagovornik je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da ji je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi zaposleni na primerljivih delovnih mestih to možnost imeli. Zagovornik je ugotovil, da je javni zavod po navodilu direktorja tako postopal zaradi sindikalnih aktivnosti zaposlene. Zato je odločil, da je zavod zaposleno diskriminiral zaradi njenega članstva v sindikatu, ki je po Zakonu o delovnih razmerjih ena izmed osebnih okoliščin, zaradi katere nihče ne sme biti obravnavan slabše. Zagovornik je poslal Inšpektoratu za delo predlog za uvedbo postopka o prekršku.