Search
Close this search box.

Zagovornik ugotovil diskriminacijo Maročana na Upravni enoti Ljubljana

19. 6. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Da

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil Maročan, ki je poročen s slovensko državljanko, žrtev diskriminacije v postopkih na Upravni enoti Ljubljana. Ena uslužbenka upravne enote ni hotela sprejeti njegove vloge za dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenske državljanke, druga pa mu ni izdala potrdila o prejeti vlogi za izdajo dovoljenja, ki jo je poslal po pošti.