Search
Close this search box.

Zagovornik: Spodbuda v obliki vračila dela socialnih prispevkov za trajno zaposlitev žensk je dober primer ukrepa za zagotavljanje enakih možnosti in zato ni diskriminatorna do moških

6. 4. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Zagovornik načela enakosti je prejel pobudo za oceno diskriminatornosti 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ker da je diskriminatoren do nekaterih moških. Med drugim namreč določa, da lahko delodajalec uveljavi vračilo dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje le za delavke, ki so matere in skrbijo za otroka do tretjega leta starosti ter je njihova zaposlitev pri tem delodajalcu njihova prva in traja neprekinjeno vsaj dve leti. Zagovornik je preveril, ali so zaradi tega v slabšem položaju moški v podobnem položaju, saj za zaposlovanje teh moških take državne spodbude niso predvidene. Zagovornik je na podlagi statističnih podatkov, ki dokazujejo, da so ženske na trgu dela v slabšem položaju od moških, ugotovil, da je spodbudo treba obravnavati kot posebni ukrep za zagotavljanje enake obravnave in enakih možnosti po 17. in 18. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Zato je ocenil, da omenjeni člen ZPIZ-2 ni diskriminatoren.