Search
Close this search box.

Zagovornik ocenil, da je ureditev ocenjevanja javnih uslužbencev diskriminatorna

27. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
Ugotovljena diskriminacija: Da

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso opravljali več kot šest mesecev, vendar le, če je to bilo zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali starševskega varstva. Po oceni Zagovornika uredba tako v slabši položaj neupravičeno postavlja tiste javne uslužbence, ki so z dela dolgo odsotni zaradi drugačnih zdravstvenih stanj, invalidnosti, starševstva in družinskega statusa. Gre za posredno diskriminacijo, ki je prepovedana. Zagovornik je Ministrstvu za javno upravo priporočil spremembo uredbe.