Search
Close this search box.

Zagovornik ni ugotovil diskriminacije s strani ocenjevalca vožnje

5. 2. 2024
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da v tem primeru diskriminacije ni bilo. Osebni okoliščini državljanstvo in invalidnost, ki sta zavarovani po ZVarD, pa v tem primeru nista bili razlog za diskriminacijo.