Search
Close this search box.

Zagovornik ni potrdil, da bi bil iskalec zaposlitve diskriminiran zaradi narodnosti in jezika

18. 4. 2024
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja slovenščine. V postopku ugotavljanja diskriminacije je Zagovornik ugotovil, da ravnanje delodajalca ni bilo diskriminatorno, saj je za razpisano delovno mesto upravičeno zahteval znanje slovenskega jezika. Kandidata za zaposlitev je na razgovor povabil zato, ker je ta prijavo za službo oddal v brezhibni slovenščini, ki pa je zares ne govori.