Search
Close this search box.

Svetovanje v zvezi z zaposlitvijo osebne asistentke

28. 5. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila stranka s prošnjo po ukrepanju pri izdaji izkaznice osebi z začasno zaščito. Stranka je pojasnila, da upravna enota osebi še ni poslala nove izkaznice, vsled česar se ne more zaposliti, saj jo delodajalec ne more prijaviti v obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Dalje je stranka zaprosila za prioritetno obravnavo druge osebe, ki je v postopku pridobitve izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Zagovornik je stranki pojasnil, da v izpostavljeni zadevi ne more ukrepati. V okviru svojih pristojnosti ter upoštevaje 3. člen Ustave RS, ki opredeljuje načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, v posamične pravne postopke (sodne, upravne ali druge postopke), ki jih vodijo za njih pristojni organi, namreč ne more vstopati oziroma ne more nadzorovati vodenja teh postopkov ter preverjati pravilnosti in zakonitosti sprejetih odločitev, temveč morajo varstvo svojih pravic oziroma interesov stranke same uveljavljati v korektnem postopku, in sicer v okviru razpoložljivih pravnih sredstev v konkretnem postopku. Stranko je seznanil z drugimi možnimi potmi reševanja problematike.