Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti za sprejem ukrepov za zagotavljanje  sistemske finančne podpore razvoju slovenskega znakovnega jezika

3. 7. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neupoštevano
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za kulturo je priporočil, naj s sistemskim financiranjem zagotovi razvoj jezika gluhih.

Neuresničeno priporočilo:

Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za kulturo priporoča, naj sprejme ukrepe za zagotavljanje trajne ciljne sistemske finančne podpore razvoju slovenskega znakovnega jezika.