Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti Vladi Republike Slovenije glede uresničevanja priporočil Odbora za pravice oseb z invalidnostmi v zvezi s Konvencijo o pravicah invalidov

15. 6. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil, naj v sodelovanju z drugimi državnimi organi uresniči vsa priporočila Odbora Organizacije združenih narodov za pravice oseb z invalidnostmi (Odbor MKPI). Priporočila je odbor izdal državi leta 2018 na podlagi predhodnega poročila o uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov. Zagovornik je po petih letih pregledal, ali in v kolikšni meri so bila priporočila Odbora MKPI upoštevana. Na podlagi javno dostopnih informacij je ocenil, da priporočila v večini niso uresničena, v celoti pa le v dveh od 80 točk priporočil. Ključna neuresničena priporočila so zbrana v Zagovornikovem priporočilu. Le z upoštevanjem vseh priporočil Odbora MKPi bo zagotovljeno učinkovito uživanje pravic, ki jih ljudem z invalidnostmi daje konvencija.

Neuresničeno priporočilo:

Zagovornik Vladi Republike Slovenije priporoča, da v sodelovanju z drugimi državnimi organi uresniči vsa priporočila, ki jih je Odbor za pravice oseb z invalidnostmi (Odbor MKPI) leta 2018 izdal Republiki Sloveniji v svojem poročilu »Sklepne ugotovitve glede uvodnega poročila Slovenije« in se nanašajo na uresničevanje Konvencijo o pravicah invalidov (MKPI). Tako bo zagotovljeno polno in enako uresničevanje vseh pravic in svoboščin ljudi z invalidnostmi, kot jih opredeljuje MKPI.