Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede Zakona o osebni asistenci

21. 12. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil še oceno diskriminatornosti glede postavitve spodnje starostne meje 18 let. Tudi v tem primeru je Zagovornik ocenil, da za takšno različno obravnavo ni dopustnega razloga in je zato ureditev diskriminatorna. Zagovornik je zato na ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti priporočil spremembo Zakona o osebni asistenci na način, da bo osebna asistenca dostopna tudi za osebe, ki so stare med 15 in 18 let.