Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede zagotovitve pregledov za pridobitev ali podaljšanje zdravniškega spričevala za voznike z invalidnostmi v času zdravniške stavke

23. 2. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval (URI Soča), naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere lahko ljudje z invalidnostmi dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja. Ambulanta za voznike s posebnimi potrebami zaradi stavke obratuje v omejenem obsegu, kar onemogoča normalno življenje vsem invalidom, ki vozijo ali bi radi vozili, pa jim je vozniško dovoljenje poteklo ali ga želijo šele pridobiti, in so stari med 18 in 65 let.

Neuresničeno priporočilo:

1. Zagovornik priporoča URI Soča, da zagotovi nemoteno delovanje Ambulante za voznike s posebnimi potrebami in opravljanje vseh njenih ključnih storitev: zdravniških pregledov kandidatov za voznika, kontrolnih pregledov voznikov in pregledov za podaljšanje zdravniškega spričevala za voznike, ki potrebujejo prilagoditev osebnega vozila. Zagotovi naj torej ključne storitve, ki so nujni predpogoj za neodvisno osebno mobilnost voznikov z invalidnostmi, ki mora biti zagotovljena brez vsake diskriminacije.