Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede obravnave strank, ki ne govorijo in razumejo slovenskega jezika

6. 6. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala diskriminatorno, ko je njenemu delodajalcu samo pri njej ustavila izplačilo plače. Zavrnila naj bi ji tudi odprtje osnovnega plačilnega računa. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil. Kot je spoznal v postopku ugotavljanja diskriminacije, je banka izplačilo plače prijaviteljici ustavila zaradi upoštevanja smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Pri domnevni zavrnitvi odprtja osnovnega računa pa je ugotovil, da je stranko zavedla uslužbenka banke.

Neuresničeni priporočili:

Zagovornik je banki priporočil:

  1. da osebam, ki ne govorijo in razumejo slovenskega jezika, pri poslovanju namenijo še dodatno pozornost pri komunikaciji in nudenju pravilnih in popolnih informacij v zvezi z bančnimi produkti in storitvami, saj zaradi nepoznavanja jezika same težje pridobijo in tudi razumejo sicer javno dostopne informacije, ki jih ima banka objavljene na svojih spletnih straneh.
  2. da uslužbence redno ozaveščajo o dolžnosti spoštovanja protidiskriminacijskih določb po ZVarD.