Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede enake dostopnosti do prevoza v železniškem prometu za invalide

9. 1. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam z invalidnostmi. Opozoril je, da se po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov rok za prilagoditev dostopnosti železniškega prometa izteče decembra 2025.

Neuresničeno priporočilo:

1. Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam d.o.o. skladno z 21. členom ZVarD priporoča, da naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti, potrebne za prilagoditev vlakov in druge železniške infrastrukture invalidom, z namenom zagotovitve dostopnosti iz 16. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov v zakonskem roku, ki se izteče 11. 12. 2025.