Search
Close this search box.

Priporočilo Vladi Republike Slovenije glede priprave zakonskih podlag za ureditev položaja ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati vozniških dovoljenj

11. 3. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je s priporočilom, izdanim na podlagi pristojnosti po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, vladi priporočil, naj pripravi zakonsko podlago za ureditev položaja ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj.

Stavkajoči zdravniki edine ambulante v Sloveniji za voznike s posebnimi potrebami ne izvršujejo vladnega odloka z 29. februarja 2024, po katerem morajo biti vsem ljudem z invalidnostmi storitve za pridobitev ali podaljšanje vozniških dovoljenj na voljo tudi med zdravniško stavko. Zato invalidi ostajajo brez vozniških dovoljen.

Neuresničeno priporočilo:

1. Na podlagi druge alineje 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo Zagovornik načela enakosti priporoča Vladi Republike Slovenije, da sprejme zakonske podlage tako, da bo izdajanje zdravniških potrdil voznikom z invalidnostmi omogočeno tudi v času zdravniške stavke oziroma da bodo ti lahko pridobili ali podaljšali vozniška dovoljenja.