Search
Close this search box.

Priporočilo vladi glede ukrepov za ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati vozniških dovoljenj

6. 3. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj. Kot je navedel v dopisu vladi, mora ta storiti vse, da bodo ljudje z invalidnostmi, ki lahko vozijo, tudi v času zdravniške stavke lahko podaljšali ali pridobili vozniška dovoljenja. Kot je ponovno opozoril, je zaradi trenutnega stanja ogrožena pravica velike večine teh ljudi do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo. Edina ambulanta za voznike s posebnimi potrebami v Sloveniji, prek katere lahko pridobijo potrebno dokumentacijo za podaljšanje vozniških dovoljenj, namreč še vedno deluje v izjemno omejenem obsegu.

Neuresničeno priporočilo:

1. Na podlagi druge alineje 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo Zagovornik načela enakosti priporoča Vladi Republike Slovenije, da stori vse, da bodo vozniki z invalidnostmi, ki potrebujejo prilagoditev osebnega vozila, tudi v času zdravniške stavke lahko pridobili ali podaljšali vozniška dovoljenja. Trenutno stanje neizdajanja zdravniških potrdil za ljudi, stare med 18 in 65 let, ogroža njihove pravice do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo.