Search
Close this search box.

Priporočili Zagovornika načela enakosti na Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2015/2302 zaradi povečanja učinkovitosti zaščite potnikov ter poenostavitve in pojasnitve nekaterih vidikov Direktive

6. 2. 2024
Priporočilo
Status priporočila: V teku
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je Zagovornika zaprosilo za stališče glede predlogov sprememb direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2015/2302 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih.

Zagovornik je ministrstvu priporočil, naj predlaga dopolnitev predloga spremembe direktive tako:

1. da bo v prvi odstavek 7. člena predloga vključena tudi zaveza o dostopnosti vseh informacij in dokumentov;

2. da bo v preprostem in razumljivem jeziku in na več načinov dostopen tudi obrazec, ki je v 2a odstavku 7. člena predloga predviden kot priloga pogodbam o paketnem potovanju.