Search
Close this search box.

Priporočili Zagovornika načela enakosti Ministrstvu za zdravje glede zagotavljanja dostopnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti

27. 7. 2023
Priporočilo

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj ob izdaji dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev zagotovi, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni omogočali (samostojno in neodvisno) dostopnost prostorov in s tem tudi dostopnost zdravstvenih storitev ljudem z invalidnostmi (gibalno in senzorno oviranim). Priporočil je tudi, naj dostopnost zagotovijo tudi ob podelitvi koncesije, soglasja oziroma pooblastila za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ali sekundarni ravni.

Nuresničeni priporočili:

1. Zagovornik ministrstvu za zdravje priporoča, da ob izdaji dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev zagotovi, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni omogočali (samostojno in neodvisno) dostopnost prostorov in s tem tudi dostopnost zdravstvenih storitev ljudem z invalidnostmi (gibalno in senzorno oviranim).

2. Da ob podelitvi koncesije, soglasja oziroma pooblastila za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ali sekundarni ravni zagotovi, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti omogočali (samostojno in neodvisno) dostopnost prostorov in s tem tudi dostopnost zdravstvenih storitev ljudem z invalidnostmi (gibalno in senzorno oviranim).