Search
Close this search box.

Priporočili Zagovornika načela enakosti glede Predloga Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029

18. 6. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse informacije in komunikacija pa bi morala biti dostopna v ustreznih jezikih in pisavah. Opozoril je tudi, da bi morale vse tehnološke rešitve na področju varstva potrošnikov upoštevati najvišje standarde zagotavljanja digitalne dostopnosti.

Neuresničeni priporočili:

Zagovornik Vladi Republike Slovenije priporoča, da v predlogu ReNPVP24-29:

1. pri prednostnih sistemskih ukrepih »Javne infrastrukturne storitve« in »Promet« kot prednostno nalogo določi dostopnost vseh oblik javnega prevoza tudi za osebe z invalidnostmi. Ta cilj naj določi tudi v Načrtu za dosego ciljev.

Dodatno naj določi tudi cilj, da naj vse tehnološke rešitve na področju varstva potrošnikov upoštevajo najvišje standarde zagotavljanja digitalne dostopnosti za ljudi, ki imajo lahko zaradi svojih osebnih okoliščin težave pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

2. pri prednostnih sistemskih ukrepih »Raba digitalizacije v korist potrošnikov«,  »Zagotavljanje varstva potrošnikov pri finančnih storitvah« naj določi tudi cilj dostopnosti informacij in komunikacij v ustreznih jezikih in pisavah, tako da bodo dostopne in razumljive tudi osebam, ki imajo lahko zaradi svojih osebnih okoliščin, kot so starost, invalidnost, premoženjsko stanje, jezik in zdravstveno stanje, težave pri dostopu ali uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ta cilj naj določi tudi v Načrtu za dosego ciljev.

Dodatno naj določi tudi cilj, da naj vse tehnološke rešitve na področju varstva potrošnikov upoštevajo najvišje standarde zagotavljanja digitalne dostopnosti za ljudi, ki imajo lahko zaradi svojih osebnih okoliščin težave pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.